Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na 2014 rok (termin składania ofert do 10 stycznia 2014 roku)

Lista organizacji i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie

 

Zakres zadań nr 1
Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego.

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1

Klub Byłych Więźniów Politycznych Obozu Koncentracyjnego Mauthausen-Gusen

Organizacja i przeprowadzenie wyjazdu na 69. rocznicę międzynarodowych obchodów wyzwolenia obozów koncentracyjnych Mauthausen-Gusen

 12 000,00 zł

2

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

Rajd kombatancki na "Wykus" Okręgów ŚZŻAK Kielce, Radom, Częstochowa i środowisk "Ponury-Nurt". Oddanie hołdu przez uczestników w Michniowie, Wykusie, Wąchocku, Kałkowie (sztandary, wieńce, znicze)

 4 000,00 zł

3

Koło Koleżeńskie 24 Pułku Ułanów

Obchody Święta 24 Pułku Ułanów w Kraśniku

 6 000,00 zł

4

Stowarzyszenie Dzieci Zamojszczyzny

Organizacja krajowej uroczystości zjazdu środowiska kombatanckiego byłych Dzieci Zamojszczyzny - więźniów niemieckiego obozu przejściowego w Zwierzyńcu nad Wieprzem

 2 000,00 zł

5

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

Rajd kombatancki na Czerwone Bagno. Oddanie hołdu przez uczestników rajdu (sztandary, wieńce, znicze) i informacja o działaniach w czasie wojny

 3 000,00 zł

6

Stowarzyszenie "Pancerny Skorpion"

Rajd zabytkowych pojazdów historycznych szlakiem II Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa w 70. rocznicę zakończenia zwycięskiej bitwy o Monte Cassino "Od Tarentu do Piedimonte 1944-2014"

 8 000,00 zł

7

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego

Uroczystość patriotyczna, odsłonięcie tablicy pamiątkowej upamiętniającej 1367 żołnierzy 1. AWP poległych, zaginionych i rannych podczas forsowania Wisły na przełomie lipca i sierpnia 1944 r.

 1 150,00 zł

8

Stowarzyszenie Huta Pieniacka

Uroczystości rocznicowe zagłady Huty Pieniackiej. 70. rocznica zagłady polskiej miejscowości Huta Pieniacka dokonanej przez SS Galizien i UPA

 10 000,00 zł

9

Instytut im. Generała Stefana "Grota” Roweckiego

Wydanie publikacji: Jerzy Wojciech Sobieszczański. Z teki wspomnień

 4 000,00 zł

10

Stowarzyszenie Przyjaciół Strachówki

 STRACHÓWKA PAMIĘTA - w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej

 2 000,00 zł

11

Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich

Organizacja Święta Pułku 2014

 7 350,00 zł

12

Stowarzyszenie Romów w Polsce

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów - 70. rocznica Likwidacji Obozu Romskiego "Zigeunerlager" w KL Auschwitz-Birkenau

 10 000,00 zł

13

Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Pomocy Szkole "Nasza Szkoła"

Wyjazd edukacyjno-historyczny związany z upamiętnieniem 70. rocznicy operacji "Ostra Brama"

 10 000,00 zł

14

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego

III edycja - Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Literacki "Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni"

 20 000,00 zł

15

Ostrołęckie Stowarzyszenie Historyczne CZWARTACY

O godność i pamięć

 4 000,00 zł

16

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Trz ej Generałowie - generał Stanisław Sosabowski

 20 000,00 zł

17

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

W 70. rocznicę Akcji "Burza" i śmierci komendanta "Ponurego"

 9 000,00 zł

18

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

Uroczystości patriotyczno-religijne w 70. rocznicę walk pod Posadowem, Podlodowem, Rzeczycą, Ulhówkiem

 10 000,00 zł

19

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

Udział w uroczystościach upamiętniających 70. rocznicę operacji "OSTRA BRAMA" to jest walk Armii Krajowej o Wilno w 1944 r.

 6 000,00 zł

20

Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN

Organizacja Jubileuszowego XV Zjazdu Członków Stowarzyszenia "Klub pod Baobabem" oraz obchodów 25-lecia Towarzystwa "Klubu pod Baobabem" we Wrocławiu

 15 000,00 zł

21

Związek Harcerstwa Polskiego

"Ostatni świadkowie - Mauthausen 2014". Organizacja wyjazdu reprezentacji Związku Harcerstwa Polskiego na międzynarodowe uroczystości 69. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen w Austrii

 70 000,00 zł

22

Związek Harcerstwa Polskiego

44. Rajd Arsenał - upamiętniający "Akcję pod Arsenałem"

 10 000,00 zł

23

Związek Sybiraków

IV Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru "Razem Posiejemy Nasiona Pamięci"

 7 000,00 zł

24

Związek Piłsudczyków

Centralne obchody 79. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego, w tym XV Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny poświęcony Józefowi Piłsudskiemu

 7 000,00 zł

25

Związek Piłsudczyków

XLIX (34. po wojnie) Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej (w stulecie Czynu Niepodległościowego Legionów)

 20 000,00 zł

26

Związek Piłsudczyków

XIII Ogólnopolski Konkurs Piosenki i Recytacji Poezji Powstańczej, Legionowej, Żołnierskiej i Niepodległościowej: W setną rocznicę czynu niepodległościowego Legionów

 8 000,00 zł

27

Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński

XIV Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński

 8 000,00 zł

28

Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - złożenie hołdu żołnierzom powojennego podziemia przez żyjących żołnierzy - weteranów - łagierników, zamieszkałych na byłych Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej oraz patriotycznie zaangażowanych przedstawicieli młodego pokolenia - uczniów szkół współpracujących ze Stowarzyszeniem

 15 000,00 zł

29

Fundacja Wolność i Demokracja

Bieg "Tropem Wilczym" - Bieg ku Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 35 000,00 zł

30

Instytut Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego

Program Edukacyjny "Władze II RP na emigracji. Ryszard Kaczorowski ostatni Prezydent II RP - 25. rocznica objęcia urzędu"

 15 000,00 zł

31

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi JAMIELNIK

„Przywrócić pamięć”. Organizacja uroczystości odsłonięcia Pomnika ku czci generała brygady Adolfa Mikołaja Waraksiewicza

5 000,00 zł

32

Stowarzyszenie Instytut Regionów

Wołomińska Burza 1944 – rekonstrukcja w 70. rocznicę

5 000,00 zł

33

Stowarzyszenie Instytut Regionów

Konkurs czytelniczy „Świadectwa”

5 000,00 zł

 

Zakres zadań nr 3
Działalność dokumentacyjna i wydawnicza związana z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego.

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1

Wydawnictwo TEST Bernard Nowak

Wydanie tomu "Polskie formacje wojskowe na Ukrainie 1917-1919", autorstwa Artema Papakina

 3 000,00 zł

2

Wydawnictwo TEST Bernard Nowak

Wydanie tomu "Na Wołyniu i Lubelszczyźnie", autorstwa Zbigniewa Starzyńskiego "Seniora"

 5 000,00 zł

3

Wydawnictwo TEST Bernard Nowak

Wydanie tomu źródłowego, autorstwa płk. Ludwika Sadowskiego "Oddział II Sztabu Generalnego. Rezultaty pracy pokojowej i udział w przygotowaniu do wojny"

 8 000,00 zł

4

Wydawnictwo TEST Bernard Nowak

Wydanie "Raportu o zabijaniu", autorstwa Marka Kielasińskiego

 5 000,00 zł

5

Wydawnictwo TEST Bernard Nowak

Wydanie tomu "Kresowe pokolenie wojenne", pod redakcją Marcina Zieniewicza i in.

 32 000,00 zł

6

"ATENA" Dariusz Rogut

Dariusz Rogut, Obóz sowiecki NKWD-MWD nr 270 w Borowiczach dla żołnierzy Armii Krajowej (1944-1947) (wersja robocza tytułu)

 9 000,00 zł

7

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi JAMIELNIK

„Przywrócić pamięć". Publikacja książki pt.: Generał brygady Adolf Mikołaj Waraksiewicz (1881-1960), wydanie III

 4 000,00 zł

8

APOSTOLICUM Wydawnictwo Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla

Wydanie albumu "D-DAY + 70-NORMANDIA" autorstwa Pana Tadeusza Sobieraja

 39 000,00 zł

9

Stowarzyszenie "Przyjaciele Helu"

Ekspozycja - Wystawa historii Batalionu KOP "Hel" z dioramą posterunku z 1939 r.

 20 000,00 zł

10

Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich

Wydanie monografii "Szwoleżerowie Rokitniańscy"

 10 000,00 zł

11

Fundacja Moje Wojenne Dzieciństwo

"Dzieci-Wojna-Pamięć" - Opublikowanie wspomnień dzieci czasu wojny, tom XIX pt.: Moje Wojenne Dzieciństwo

 5 000,00 zł

12

Editions Spotkania Sp. z o.o. S.K.A.

Wydanie tomu wspomnień Józefa Łobodowskiego: Żywot człowieka gwałtownego

 10 000,00 zł

13

Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński

Wydanie książki Marcina Gawryszczaka: Bronisław Wilhelm Pieracki. Biografia polityczna

 3 000,00 zł

14

Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński

Wydanie książki: Powstanie styczniowe w Łodzi i regionie. Studia i materiały

 3 000,00 zł

15

Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński

Wydanie książki Krzysztofa Kowalczyńskiego: Łódź 1915-1918. Czas głodu i nadziei

 5 000,00 zł

16

Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński

Wydanie książki: Powroty z Sybiru. Repatriacja obywateli polskich z głębi ZSRR w latach 1945-1946

 3 000,00 zł

17

Fundacja Ośrodka Karta

Historia żołnierzy 7. Brygady AK Okręgu Wileńskiego na stronie internetowej www.akwilno.pl

 5 000,00 zł

18

Fundacja "Warszawa Walczy 1939-1945"

Opracowanie i wydanie publikacji Piotra Matusaka: Straż pożarna - Warszawskie Termopile 1939-1945"

 5 000,00 zł

19

Wydawnictwo L.T.W. Maria Jastrzębska

Publikacja pracy doktora Zdzisława G. Kowalskiego: Bitwa nad Wkrą. 5. Armia gen. Wł. Sikorskiego w operacji warszawskiej

 5 000,00 zł

20

Fundacja Gdańska

Wydanie drukiem i dystrybucja książki Andrzeja Drzycimskiego pt.: WESTERPLATTE

 20 000,00 zł

21

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego

Edycja dokumentów Komendy Głównej NSZ

 30 000,00 zł

22

Fundacja Niepodległości

Wydanie książki: "Harcerki z tamtych lat … 1939-1949", opracowanie Stanisław Jan Dąbrowski

 4 000,00 zł

23

Bellona Spółka Akcyjna

Wydanie książki pt.: Następca Komendanta. Edward Śmigły-Rydz (tytuł roboczy). Autorzy: prof. Marek Jabłonowski, Piotr Stawecki

 4 000,00 zł

24

Bellona Spółka Akcyjna

Wydanie książki pt.: Anty Katyń. Jeńcy w wojnie polsko-rosyjskiej 1919-1920 roku (tytuł roboczy)

 7 000,00 zł

25

Bellona Spółka Akcyjna

Wydanie książki pt.: Dzieci 44 (tytuł roboczy)

 5 000,00 zł

26

Bellona Spółka Akcyjna

Wydanie książki pt.: 1 st Polish Armored Division (przekład albumu 1.Dywizja Pancerna na język angielski) (tytuł roboczy)

 20 000,00 zł

27

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

Wydanie drukiem 36. tomu: Łambinowickiego Rocznika Muzealnego, jako tomu specjalnego, związanego z setną rocznicą wybuchu I wojny światowej

 8 000,00 zł

28

Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej

Wydanie książki pt. Okręgi Związku Inwalidów Wojennych RP

 10 000,00 zł

29

Oficyna Wydawnicza Rytm
Sp. z o.o.

Publikacja książki: Bitwa Wołyńsko-Podolska 1920 (tytuł roboczy)

 15 000,00 zł

30

Oficyna Wydawnicza Rytm
Sp. z o.o.

Publikacja książki: Konfraternia warszawskich historyków (tytuł roboczy)

 6 000,00 zł

31

Oficyna Wydawnicza Rytm
Sp. z o.o.

Publikacja książki: Zgrupowanie AK ppłk. Jana Mazurkiewicza "Radosława" (tytuł roboczy)

 15 000,00 zł

32

Oficyna Wydawnicza Rytm
Sp. z o.o.

Publikacja książki: Stanowisko wojewody wołyńskiego wobec nielegalnych ukraińskich ruchów antypaństwowych w województwie wołyńskim w latach 1928-1938 w świetle zachowanych raportów wojewody (tytuł roboczy)

 7 500,00 zł

33

Oficyna Wydawnicza Rytm
Sp. z o.o.

Publikacja książki: Obóz zagłady w Sobiborze 1942-1943 (tytuł roboczy)

 10 000,00 zł

34

Oficyna Wydawnicza Rytm
Sp. z o.o.

Publikacja książki: Oficerowie Wojska Polskiego w obozie jenieckim NKWD w Starobielsku. Wrzesień 1939 – maj 1940 (tytuł roboczy)

 10 000,00 zł

35

Oficyna Wydawnicza Rytm
Sp. z o.o.

Publikacja książki: Dziennik z Powstania Warszawskiego 1944 (tytuł roboczy)

 6 000,00 zł

36

Oficyna Wydawnicza Rytm
Sp. z o.o.

Publikacja książki: Powstanie Sierpniowe 1944 (tytuł roboczy)

 10 000,00 zł

37

„BURZA”
Manuel Ferreras-Tascón

„Głośna Historia”

10 000,00 zł