Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na 2013 rok (termin składania ofert do 18 stycznia 2013 roku)

Lista organizacji i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie

 

Zakres zadań nr 1

Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1

Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii im. 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich

Organizacja "Święta Pułku 2013"

             10 000,00 zł

2

Związek Piłsudczyków

Centralne obchody 78. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego w tym XIV Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny poświęcony Józefowi Piłsudskiemu

               7 000,00 zł

3

Związek Piłsudczyków

XII Ogólnopolski Konkurs Piosenki i Recytacji Poezji Powstańczej, Legionowej, Żołnierskiej i Niepodległościowej

               8 000,00 zł

4

Związek Piłsudczyków

XLVIII (33. po wojnie) Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej

             17 000,00 zł

5

Klub b. Więźniów Politycznych Obozu Koncentracyjnego Mauthausen-Gusen

Organizacja i przeprowadzenie wyjazdu na 68. rocznicę międzynarodowych obchodów wyzwolenia obozów koncentracyjnych Mauthausen-Gusen

            13 000,00 zł

6

Związek Sybiraków

III Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru

             10 000,00 zł

7

Ostrołęckie Stowarzyszenie Historyczne CZWARTACY

Piknik historyczny "Historia łączy pokolenia"

               7 000,00 zł

8

Ostrołęckie Stowarzyszenie Historyczne CZWARTACY

Ocalić od zapomnienia

             40 000,00 zł

9

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

Rajd kombatancki przez Okręg Radomsko-Kielecki "Jodła" i Okręg Małopolski "Muzeum" na udział w odsłonięciu pomnika Armii Krajowej w Krakowie. Oddanie hołdu przez uczestników (sztandary, wieńce, znicze) i informacja o działaniach w okresie wojny w Jędrzejowie, Wodzisławiu, Krakowie, zwiedzanie Muzeum Armii Krajowej w Krakowie

               5 000,00 zł

10

Stowarzyszenie "Potulice - Historia, Teraźniejszość, Przyszłość"

68. rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu Potulice i zakończenia II wojny światowej, obchody miesiąca pamięci narodowej

              3 000,00 zł

11

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Kombatanci na ścieżkach 31. Ogólnopolskich Puszczańskich Harców

               4 000,00 zł

12

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

AKCJA SZTANDAR - czyli organizacja pocztów sztandarowych dla organizacji kombatanckich

             17 000,00 zł

13

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Majowa Jutrzenka 2013

               4 000,00 zł

14

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Organizacja Rajdu Meksyk 2013 upamiętniającego 70. rocznicę Akcji pod Arsenałem "Meksyk II"

               5 000,00 zł

15

Związek Harcerstwa Polskiego

43. Rajd Arsenał - upamiętniający Akcję pod Arsenałem

               5 000,00 zł

16

Związek Harcerstwa Polskiego

Ostatni świadkowie - Mauthausen 2013

             80 000,00 zł

17

Związek Harcerstwa Polskiego

Nie wolno nam Ich zapomnieć . Organizacja wyjazdu harcerzy oraz młodzieży gimnazjalnej szlakiem 2. Korpusu Polskiego we Włoszech

             30 000,00 zł

18

Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński

Kultywowanie i upowszechnianie tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego

               8 000,00 zł

 

Zakres zadań nr 2

Upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętnianie osób związanych z tymi wydarzeniami.

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

 

1

 

Związek Sybiraków

Tablica informacyjna "Deportacja obywateli polskich na Syberię"

 

8 000,00 zł              

 

 

Zakres zadań nr 3

Działalność dokumentacyjna i wydawnicza związana z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego.

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

 

 

 

1

Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek

Uchronić od zapomnienia - edycja 2013

             

 

 

5 000,00 zł

 

2

Drukarnia AKAPIT sp. z o.o.

Edycja dokumentów Komendy Głównej NSZ

              

8 000,00 zł

 

 

3

Polskie Towarzystwo Historyczne

Druk publikacji naukowej: Od Zaolzia po Jaworzynę 1938. Rewindykacje graniczne jesienią 1938 r.

            

 

  5 000,00 zł

 

4

Fundacja Artystyczna ERINA B

Pełnometrażowy fabularyzowany film dokumentalny pt."Radosław"

          

130 000,00 zł

 

 

 

5

Studio Filmowe KRONIKA

Realizacja filmu dokumentalnego "W cieniu Prezydenta" (Jan Pohoski ps. "Sławomir". Wiceprezydent Warszawy w latach 1934-1940)

              

 

 

2 250,00 zł

 

6

 

MEDIA KONTAKT Sp. z o.o.

Produkcja filmu dokumentalnego "Henryk Jan Józewski"

          

 

 35 000,00 zł

 

7

 

Stowarzyszenie "Telewizja Regionalna - Stowarzyszenie Europejskie"

Produkcja historycznego filmu dokumentalnego "Róża i Jan"

            

 

 6 000,00 zł

 

 

8

 

 

Drukarnia AKAPIT sp. z o.o.

Edycja wspomnień Zenobii Kitówny "Ja też będę żołnierzem, opowieść o Alinie Blaszyńskiej"

             

 

4 000,00 zł

 

 

 

9

 

 

Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński

Wydanie książki: Sprawozdanie z działania artylerii 2. Korpusu w bitwie o Bolonię, opracował i przedmową opatrzył dr hab. Przemysław Waingertner

             

 

 

3 000,00 zł

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński

Wydanie książki: Stanisław Strzembosz- Pieńkowski, Peowiacy. Wspomnienia o ludziach z okresu walk o niepodległość1918-1921. Opracowali i przedmową opatrzyli Michał Andrzejczak i Karol Dziuda

             

 

 

 

 

4 000,00 zł

 

 

 

11

 

 

Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński

Wydanie książki Aleksandry Anny Kozłowskiej: Góral generałem - Andrzej Galica (1873-1945). Biografa żołnierza, polityka i literata

             

 

 

5 000,00 zł

 

 

 

 

12

 

 

Krajowy Związek Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

Publikacja pt.: Repatriacja żołnierzy PASZ na Zachodzie w rozmowach TRJN  z władzami brytyjskimi (1945-1949). Wybór dokumentów. Wybór i opracowanie Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk

              

 

 

 

4 000,00 zł

 

 

13

 

Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich

Biuletyn Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich "Żywią i Bronią" (kwartalnik)

            

 

11 000,00 zł

 

14

Wydawnictwo TEST Bernard Nowak

Wydanie albumu: Fototeka Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego

            

35 000,00 zł

 

15

 

Film Studio MTM

Film dokumentalny: Myśleli, że powrócą...

            

40 000,00 zł

 

 

16

 

 

Telewizja Religia Sp. z o.o.

Produkcja historycznego filmu dokumentalnego pod roboczym tytułem "Kapelani katyńscy"

            

 

80 000,00 zł

 

17

Fundacja Filmowa Armii Krajowej

Notacja z Anną Szatkowską - córką Zofii Kossak-Szczuckiej

            

22 000,00 zł

 

18

 

Fundacja Ośrodka KARTA

Więźniowie okresu stalinizmu. Projekt historii mówionej

               

5 000,00 zł