Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na 2013 rok (termin składania ofert do 10 kwietnia 2013 roku)

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na 2013 rok (termin składania ofert
do 10 kwietnia 2013 roku)

 

Lista organizacji i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie

 

Zakres zadań nr 1

Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1

Stowarzyszenie "Pamięć i Nadzieja"

Uroczystość patriotyczno-religijna z okazji 70. Rocznicy Rzezi Wołyńskiej na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej

 6 000,00 zł

2

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

W 70. rocznicę powstania świętokrzyskich zgrupowań partyzanckich Armii Krajowej "Ponury-Nurt"

 5 000,00 zł

3

Koło Koleżeńskie 24. Pułku Ułanów w Kraśniku

Obchody Święta 24. Pułku Ułanów w Kraśniku

 5 000,00 zł

4

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

Kombatancki rajd patriotyczny na Czerwone Bagno w Okręgu Białystok (Podlaskie) Oddanie hołdu poległym w walce z okupantem w miejscach pamięci narodowej 7-8-09-2013

 4 000,00 zł

5

Stowarzyszenie im. Lecha Wałęsy

Program Edukacyjny "Prezydenci II RP - Londyn 1940-1990"

 40 000,00 zł

         

 

Zakres zadań nr 2

Upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętnianie osób związanych z tymi wydarzeniami.

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

 

1

Stowarzyszenie "Kielecka Rodzina Katyńska"

Wykonanie tablicy poświęconej ofiarom mordu katyńskiego

 3 000,00 zł

2

Związek Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Główny Gdańsk

Zlecenie wykonania i umieszczenia tablicy pamiątkowej na dawnej siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Gdańsku

 1 400,00 zł

  

Zakres zadań nr 3

Działalność dokumentacyjna i wydawnicza związana z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego.

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

 

 

 

1

WRÓBEL TV Paweł Wróbel

Cykl "Utopia u władzy" - film dokumentalny "Kościół w potrzasku" - 30 min.

 10 000,00 zł

 

2

Wydawnictwo NORBERTINUM

Opublikowanie numeru czasopisma: "Ekspresje. Expressions. Rocznik Literacko-Społeczny Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą", tom 3 Rok 2012

 7 350,00 zł

 

 

3

CashNet Przybyszewski Szymon

Druk wspomnień majora Kazimierza Klaczyńskiego pt. "Służyłem w Najlepszym Pułku. Wspomnienia oficera 9. Pułku Ułanów Małopolskich (1934-1939)”

 5 000,00 zł

 

4

Związek Sybiraków

Wydawnictwo książkowe "Wspomnienia Sybiraków. Zbiór tekstów źródłowych. Część III"

 5 000,00 zł

 

 

 

5

Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii im. 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich

Wystawa upamiętniająca szlak bojowy i zasługi 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich "2. Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich - droga do chwały"

 5 000,00 zł

 

6

 

"BAZA" Wiesław Żyznowski

Wydanie publikacji pt. "Kazimierz Gurgul – Wieliczka – Budapeszt –  Mauthausen-Gusen" w opracowaniu Marii Gurgul i Janiny Czernin

 10 000,00 zł

 

7

 

Wydawnictwo Adam Marszałek

Publikacja książki Lecha Wyszczelskiego pt. Marszałek Polski Edward Śmigły-Rydz (1886-1941)

 6 000,00 zł

 

 

8

ASKON Sp. z o.o.

Wydanie książki Andrzeja Ziółkowskiego pt. "6., 3., 2. pułki ułanów Księstwa Warszawskiego"

 10 000,00 zł

 

 

 

9

Fundacja Filmowa Armii Krajowej

Służby medyczne w Powstaniu

 35 000,00 zł

 

 

 

 

 

10

Instytut im. Generała Stefana "Grota" Roweckiego

Wydanie publikacji monograficznej: Edward Długajczyk, Księga afer szpiegowskich na Górnym Śląsku w okresie II RP (1918-1939)

 5 000,00 zł

 

 

 

11

Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne VIATOR

Międzynarodowa Internetowa Gra Kryptologiczna CODE BREAKERS nawiązująca do historii złamania kodu niemieckiej maszyny szyfrującej enigma przez polskich matematyków

 45 000,00 zł

 

 

 

 

12

Wydawnictwo NORBERTINUM

Opublikowanie książki: Alina Gutry, Wojenne dziedzictwo

 5 000,00 zł

 

 

13

Wydawnictwo NORBERTINUM

Opublikowanie książki: Henryk Kanikuła, Kurhan Polki

 5 000,00 zł

 

14

Wydawnictwo NORBERTINUM

Opublikowanie książki: Mieczysława Łysik, Wspomnienia z Sybiru (1940-1946)

 5 000,00 zł

 

15

Stowarzyszenie "Projekt Raszyn"

Książę Józef Poniatowski - postać wodza w Bitwie pod Raszynem tematem przewodnim działań pracowni edukacyjnej w pałacu w Falentach w 2013 r. Otwarcie wystawy czasowej wzbogaconej o multimedia

 5 000,00 zł

 

 

16

Oficyna Wydawnicza Rytm Sp. z o.o.

Publikacja książki: Biografia kpt. Emilii Malessy "Marcysi"

 9 000,00 zł

 

17

Oficyna Wydawnicza Rytm Sp. z o.o.

Publikacja książki: 315. Dywizjon Myśliwski "Dębliński". Zarys działań wojennych

 10 000,00 zł

 

18

Oficyna Wydawnicza Rytm Sp. z o.o.

Publikacja książki: Wołyń – Lublin – Warszawa. Wspomnienia żołnierza 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej

 10 000,00 zł

19

Oficyna Wydawnicza Rytm Sp. z o.o.

Publikacja książki: Monografia rodziny Rostworowskich w dwóch integralnych tomach

 10 000,00 zł

20

Oficyna Wydawnicza Rytm Sp. z o.o.

Publikacja książki: Polskie Orły nad Renem

 9 000,00 zł

21

Wydawnictwo L.T.W.

Publikacja dzienników (1939-1942) Władysława Pobóg-Malinowskiego

 7 000,00 zł

22

Fundacja "Sztuk i Dialogu"

"Człowieczy los - film dokumentalny"

 20 000,00 zł

23

Stowarzyszenie "Telewizja Regionalna Stowarzyszenie Europejskie"

Produkcja notacji dokumentalnych - sylwetki "Dzieci Zamojszczyzny"

 5 000,00 zł

24

Editions Spotkania Sp. z o.o.

Wydanie tomu wspomnień Józefa Łobodowskiego pt. Żywot człowieka gwałtownego

 10 000,00 zł

25

Editions Spotkania Sp. z o.o.

Wydanie książki Witolda Pronobisa pt. Generał Grot. Kulisy zdrady i śmierci

 10 000,00 zł