Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na 2012 rok (edycja III - termin składania ofert do 15 czerwca 2012 roku)

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na  2012 rok (edycja III - termin składania ofert do 15 czerwca 2012 roku)

 

Lista organizacji i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie

Zakres zadań nr 1

Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1.

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

Lubelskie uroczystości 70-lecia powstania Narodowych Sił Zbrojnych w Lublinie

4 000,00 zł

2.

Stowarzyszenie Dzieci Zamojszczyzny

Organizacja krajowej uroczystości - Zjazdu Środowiska Kombatanckiego byłych Dzieci Zamojszczyzny - więźniów niemieckiego obozu przejściowego w Zwierzyńcu

3 000,00 zł

3.

Stowarzyszenie "Generał Stanisław Maczek in Memoriam"

Wyjazd na uroczystości środowisk kombatanckich do Bredy

6 000,00 zł

4.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Turniej drużyn puszczańskich

3 000,00 zł

5.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Harcerz i harcerka Rzeczypospolitej Polskiej dla członków Szarych Szeregów

7 000,00 zł

6.

Stowarzyszenie Grupa Historyczna "Zgrupowanie Radosław"

"Stare Miasto 44"

70 000,00 zł

7.

ARSENAŁ - Stowarzyszenie Regimentów i Pułków Polskich 1717-1831

200. rocznica bitwy pod Możajskiem z 5-7 września 1812 r.

45 200,00 zł

8.

Stowarzyszenie Środowisko Borowiczan-Sybiraków

Uroczystość upamiętnienia 68. rocznicy deportacji żołnierzy AK z Lublina do sowieckich łagrów w rejonie Borowicz i Swierdłowska

3 000,00  zł

9.

Związek Harcerstwa Polskiego

Wyprawa pamięci generała Stanisława Maczka- uroczystości w 68. rocznicę walk o Bredę

10 000,00 zł

10.

Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek

Konferencja naukowa: "Polska 1939-1945. Obszary inkorporowane do Rzeszy. Generalne Gubernatorstwo oraz ziemie wcielone do Związku Radzieckiego. Podobieństwa i różnice" (tytuł roboczy)

3 000,00 zł

 

Zakres zadań nr 2

Upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętnianie osób związanych z tymi wydarzeniami.

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

 

 

 

 

1.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

Modernizacja Grobu Nieznanego Żołnierza w miejscowości Uchanie w powiecie hrubieszowskim - upamiętnianie bohaterów walki niepodległościowej, ofiar męczeństwa i represji z okresu I i II wojny światowej

15 000,00 zł

 

 

 

2.

Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu "Zośka"

Budowa pomnika - kamienia pamiątkowego - poświęconego pamięci Jana Rodowicza ps. "Anoda"

4 000,00 zł

 

Zakres zadań nr 3

Działalność dokumentacyjna i wydawnicza związana z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego.

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

 

 

 

 

1.

Związek Strzelecki "Strzelec". Organizacja Społeczno-Wychowawcza. Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego

Publikacja pracy dr Anny Prokopiak-Lewandowskiej pt. Władysław-Pobóg Malinowski 1899-1962

8 000,00 zł

 

 

 

 

2.

Związek Strzelecki "Strzelec". Organizacja Społeczno-Wychowawcza. Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego

Wydanie pamiętnika Wilhelma Wilczyńskiego pt. Na szlaku bojowym
z I Brygadą Legionów Polskich
w oprac. prof. Przemysława Waingertnera i dr Agnieszki Jędrzejowskiej

6 000,00 zł

 

 

 

 

3.

Związek Strzelecki "Strzelec". Organizacja Społeczno-Wychowawcza. Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego

Publikacja pracy prof. Jerzego Zalewskiego pt. Bezpieczeństwo polityczne Drugiej Rzeczypospolitej

6 000,00 zł

 

 

4.

Fundacja Filmowa Armii Krajowej

Realizacja filmu dokumentalnego Teresa Sułowska-Bojarska

20 000,00 zł

 

 

5.

V Production Edyta Pierzchanowska

Film dokumentalny Trzykrotny wyrok śmierci

30 000,00 zł

 

 

 

6.

Stowarzyszenie "Nasz Gdańsk"

Publikacja naukowa Policja gdańska na przestrzeni wieków - praca zbiorowa pod red. naukową prof. zw. dr. hab. Andrzeja Gąsiorowskiego

5 000,00 zł

 

7.

Stowarzyszenie "Nasz Gdańsk"

Miesięcznik Nasz Gdańsk

3 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

8.

Agencja Reklamowo-Usługowa "PAT" Anna Ekiert

Publikacja książki Anny Marcinkiewicz-Kaczmarczyk dotyczącej repatriacji żołnierzy PSZ na Zachodzie po zakończeniu II wojny światowej pt. Repatriacja żołnierzy PSZ na Zachodzie w rozmowach TRJN z władzami brytyjskimi (1945-1949). Wybór dokumentów

4 000,00 zł

 

 

9.

Telewizja Religia Sp. z o.o.

Produkcja historycznego filmu dokumentalnego pod roboczym tytułem Węgierskie serce

100 000,00 zł

 

10.

ACCESS GRAM TV Sp. z o.o.

Film dokumentalny Perskie ocalenie

145 000,00 zł

 

 

 

 

11.

Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek

Wydanie publikacji Pomorzanie
w Wehrmachcie. Zbiór studiów, pod red. Jana Szilinga

3 000,00 zł

 

 

12.

NORBERTINUM Wydawnictwo -Drukarnia-Księgarnia

Opublikowanie książki: Daniel Chraniuk, Ignacy Czuma. Uczony i polityk

4 000,00 zł

 

 

13.

Fundacja Kresy-Syberia

Wirtualna ściana pamięci Armii Andersa - indeks żołnierzy

8 000,00 zł

 

 

14.

Muzeum Historii Polski

Londyńczycy. Oczekiwanie na wolną Polskę. Losy polskiej emigracji w Londynie w latach 1945-1989

92 000,00 zł

 

 

15.

PADO STUDIO FILM Dorota Przyłubska

Film dokumentalny pt. Czesław Cywiński

15 000,00 zł