Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na 2012 rok (edycja II i III- termin składania ofert do 14 września 2012 roku)

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na  2012 rok (edycja II i III- termin składania ofert
do 14 września 2012 roku)

Lista organizacji i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie

Zakres zadań nr 1

Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego.

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1.

Stowarzyszenie Urodzonych w Niewoli Niemieckiej

Złożenie wieńców na tablicy pamiątkowej w Pichl w Austrii

3 000,00 zł

2.

Stowarzyszenie Rodzina Katyńska

Edukacyjne spotkanie połączone z wyjazdem młodzieży licealnej do Warszawy

5 046,00 zł

3.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

"Dni patriotyczne" - jak zaszczepić w społeczeństwie aktywny i radosny patriotyzm

9 152,50 zł

4.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Honorowy stopień Harcerki i Harcerza Rzeczypospolitej dla Małopolskich Członków Szarych Szeregów

7 465,00 zł

5.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Miejska gra historyczna "Wódz u bram" -organizacja obchodów Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę

8 200,00 zł

 

Zakres zadań nr 2

Upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętnianie osób związanych z tymi wydarzeniami.

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

 

 

 

 

1.

Stowarzyszenie Miłośników Kalwarii Sybiraków

Medal stylizowany na ryngraf upamiętniający generała Władysława Sikorskiego - wybitny mąż stanu, szef Sztabu Generalnego, premier, minister spraw wojskowych

2 200,00 zł

 

 

 

2.

Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego

Wykonanie sztandaru dla Wojewódzkiego Oddziału Mazowieckiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego

6 000,00 zł

 

Zakres zadań nr 3

Działalność dokumentacyjna i wydawnicza związana z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego.

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

 

 

 

 

1.

Związek Sybiraków

Wydanie książki upamiętniającej losy Matek Sybiraczek. "MATKI SYBIRACZKI; LOSY I PAMIĘĆ. POLSKIE KOBIETY ZESŁANE W GŁĄB ZWIĄZKU RADZIECKIEGO"

10 000,00 zł

 

 

2.

ATM Agencja Produkcyjno-Usługowa Andrzej Machnowski

II faza - postprodukcja (montaż i udźwiękowienie) – film: August Kowalczyk (1921-2012) 6804 strażnik pamięci

11 711,18 zł

 

 

3.

FILM STUDIO MTM Sp. z o.o.

Historia Mówiona. Rejestracja wywiadów z polskimi weteranami II-ej wojny światowej "SŁUŻYLI OJCZYŹNIE"

44 289,00 zł

 

 

4.

Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek

Komenda Obrońców Polski Okręg Pomorze (wydanie drukiem publikacji naukowych i popularnonaukowych na temat udziału Pomorzan w II wojnie światowej)

10 000,00 zł

 

 

5.

Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich

Biuletyn Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich "Żywią i Bronią" (kwartalnik Nr 2 (64) w 2012 r.)

11 100,00 zł

 

 

 

6.

Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe KLUB JAGIELLOŃSKI

Projekt dokumentacyjny - Ostatni rozdział. Działacze małopolskich Komitetów Obywatelskich w walce o wolną Polskę

13 000,00 zł