Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na 2012 rok (edycja II - termin składania ofert do 10 kwietnia 2012 roku)

Lista organizacji i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie

 

Zakres zadań nr 1

Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1.

Automobilklub Polski

Zlot posiadaczy motocykli z okresu II wojny światowej z okazji 120. rocznicy urodzin Generała Stanisława Maczka

10 000, 00 zł

2.

Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich

Organizacja "Święta Pułku"

5 000, 00 zł

3.

Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich

Wyjazd historyczny upamiętniający szlak bojowy 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej oraz bitwę pod Krawczunami

4 000,00 zł

4.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

Rajd kombatancki w Okręgu Radomsko-Kieleckim i zlot na Wykusie

4 000,00 zł

5.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

Rajd kombatancki - upamiętnienie miejsc historycznych, czynów zbrojnych, męczeństwa i represji osób związanych z tymi miejscami, oddanie hołdu i informacja (sztandary, wieńce, znicze) - Malbork, Stutthof, Westerplatte, Gdańsk - Poczta Polska

5 000, 00 zł

6.

Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. por. Konrada Bartoszewskiego ps. „Wir”

Rekonstrukcja historyczna: Inscenizacja wysiedlenia mieszkańców wsi Zamojszczyzny

5 000,00 zł

7.

"Jaworzniacy" Związek Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956

Organizacja XXII Zlotu Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 "Jaworzniacy"

5 000,00 zł

8.

Fundacja "Polsko-Niemieckie-Pojednanie"

Przedstawienie teatralne o losach mieszkańców warszawskiej Woli w czasie Powstania Warszawskiego pt. "5 sierpnia-Wola 44"

20 000,00 zł

9.

Stowarzyszenie Historyczne im. 5 Wileńskiej Brygady AK

X Rajd Pieszy Szlakiem Żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady AK mjr. "Łupaszki"

25 000,00 zł

10.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

Rajd kombatancki na Czerwone Bagno w Okręgu Białystok. Oddanie hołdu poległym w walce z okupantem (sztandar, wieńce, znicze) pod pomnikiem w Grzędach

5 150,00 zł

11.

Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 1 Armii Francuskiej "Ren i Dunaj"

Organizacja obchodów 67. rocznicy przybycia do Polski żołnierzy polskich z pododdziałów 19 i 29 Zgrupowania Piechoty Polskiej 1 Armii Francuskiej

3 000,00 zł

12.

Ostrołęckie Stowarzyszenie Historyczne "CZWARTACY"

Historyczna gra miejska Ostrołęka 1831

2 600,00 zł

13.

Ostrołęckie Stowarzyszenie Historyczne "CZWARTACY"

200. rocznica bitwy pod Smoleńskiem z 16-18 sierpnia 1812 r.

26 200,00 zł

14.

Związek Harcerstwa Polskiego

Wyjazd delegacji Związku Harcerstwa Polskiego na międzynarodowe uroczystości 67. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen w Austrii

170 000,00 zł

 

Zakres zadań nr 3

Działalność dokumentacyjna i wydawnicza związana z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego.

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

 

 

 

1.

 

 

 

MEDIA KONTAKT Sp. z o.o.

 

 

Produkcja filmu dokumentalnego pt. "Henryk Jan Józefowski"

 

 

 

40 000,00 zł

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

Film Studio MTM Sp. z o.o.

 

 

Rejestracje filmowe - notacje rozmów z ostatnimi żyjącymi jeszcze polskimi jeńcami II wojny światowej z obozów w Saksonii. Świadkowie historii. Jeńcy polscy w Colditz.

 

 

 

 

 

10 000,00 zł

 

3.

 

 

Stowarzyszenie Rodzina Katyńska

 

Wydanie II części książki pt. "Pamięć bliskich"

 

 

3 510,00 zł

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

Związek Sybiraków

 

Przygotowanie i wydanie albumów filmów edukacyjnych o tematyce historycznej
pt. "Martyrologia Polaków zesłanych na Syberię" oraz ich dystrybucja do szkół

 

 

 

 

7 300,00 zł

 

 

 

5.

 

 

Fundacja Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

 

 

Album – publikacja: Polish Armed Forces in the West 1939-1946

 

 

 

5 100,00 zł

 

 

 

 

6.

 

 

 

Oficyna Literatów Rój  Film

Sp. z o.o.

 

 

 

Wydanie książki pt. "Pamięć nieustająca"

 

 

 

 

40 000,00 zł

 

 

7.

 

Wydawnictwo Historyczne Tabularium Julian Skelnik

 

Edward Ksyk pt. „W barwach 9 Pułku Ułanów Małopolskich 1918-1945” (tytuł roboczy)

 

 

20 000,00 zł

 

 

 

8.

 

 

 

BELLONA Spółka Akcyjna

 

Wydanie książki pt. „Wspomnienia Karoliny Kaczorowskiej żony Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej” ( tytuł roboczy)

    

 

 

28 700,00 zł

 

 

 

9.

 

 

Oficyna Wydawnicza RYTM

Sp. z o.o.

 

 

Publikacja książki: Generalicja Wojska Polskiego 1918-1926

 

 

 

10 000,00 zł

 

 

10.

 

Oficyna Wydawnicza RYTM

Sp. z o.o.

 

 

Publikacja książki: Pamięć II

 

 

48 000,00 zł

 

 

11.

 

Oficyna Wydawnicza RYTM

Sp. z o.o.

 

Publikacja książki: Żołnierskie losy (tytuł roboczy)

 

 

7 000,00 zł