Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert Obchody 70. rocznicy bitwy pod Monte Cassino na terenie Republiki Włoskiej z udziałem członków organizacji harcerskich

Lista organizacji, które otrzymały dofinansowanie

Zakres zadania

Organizacja udziału grup członków organizacji harcerskich liczących łącznie do 1500 osób w uroczystościach pod Monte Cassino w Republice Włoskiej, które odbędą się w dniach 16-19 maja 2014 r. oraz organizacja w powyższym miejscu innych przedsięwzięć związanych z kultywowaniem pamięci o bitwie pod Monte Cassino i żołnierzach 2. Korpusu Polskiego.

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1

Związek Harcerstwa Polskiego

Wyprawa "Łączymy pokolenia - Monte Cassino 2014"

1 646 000,00 zł

2

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego

Organizacja udziału Skautów Europy w uroczystościach pod Monte Cassino w Republice Włoskiej

64 000,00 zł

3

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Wyprawa Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Monte Cassino 2014

190 000,00 zł