Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Witamy na archiwalnej stronie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Witamy Państwa na archiwalnej stronie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Znajdują się tu materiały aktualne do 1 sierpnia 2016 r. Zapraszamy na aktualną stronę pod adres http://kombatanci.gov.pl