Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Aktualności

Wielki finał w Wilanowie

W Pałacu króla Jana III w Wilanowie odbył się finał IX edycji olimpiady dla szkół ponadgimnazjalnych „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.

To dla mnie ogromny zaszczyt móc spotkać się dzisiaj z tymi najlepszymi z najlepszych młodych historyków, którzy za chwilę wejdą, mam nadzieję, na zawodową drogę historyczną. Sam czuję się w tym gronie jak w wielkiej rodzinie historyków. Myślę, że król Jan patrzy na nas i tak, jak on zwyciężał orężem, tak państwo zwyciężyli w tym roku piórem i umysłem – powiedział gratulując sukcesu finalistom p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. 

W uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uhonorował Medalem „Pro Patria” Arkadiusza Bednarczuka, Macieja Błaszczyka, Stanisława Czerepa, Iwonę Florczyk-Szwak, Monikę Garbacz, Alinę Hoffman, Anetę Kapałkę, Macieja Kopcia, Annę Lisiak, Bartosza Mysłowskiego, Izabelę Pędziwiatr, Lilianę Raszkę–Niemiec, Jarosława Usowicza, Adama Wnorowskiego, Wacława Wójcika i Bożenę Zielińską.

Szef UdSKiOR zwrócił się też do odznaczonych nauczycieli: To takie nasze skromne podziękowanie dla ogromnego trudu, jaki zadają sobie Państwo co roku, aby młodych ludzi zarażać tą pasją, jaką jest historia – powiedział. Uczycie młode pokolenie historii i szacunku do przeszłości tak, abyśmy budowali wspólnotę i byli narodem – dodał.

Organizatorami Olimpiady są: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych był fundatorem książek i nagrody specjalnej.

  

Galeria zdjęć