Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Aktualności

Uroczystość wręczenia odznaczeń w Pałacu na Wodzie

Odznaczeniami państwowymi i Medalami „Pro Patria” uhonorowano osoby, które w sposób szczególny zasłużyły się w działaniach na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz pielęgnowały i utrwalały pamięć o istotnych  wydarzeniach w historii naszego narodu, a także o wojennych i powojennych losach Polaków – zarówno tych, którzy pozostali w kraju, jak również tych, którzy przebywali z przyczyn politycznych poza granicami Polski. Organizowana przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uroczystość odbyła się 13 listopada 2012 r. w Pałacu na Wodzie, ulubionej rezydencji ostatniego monarchy Rzeczypospolitej, Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Postanowieniem Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego, za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz za działalność społeczną i kombatancką, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został Pan Jerzy Karol Kuszel.

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Prezydent Komorowski odznaczył Pana Kazimierza Kondrata, Pana Bolesława Króla, Pana Ryszarda Mroza, Pana Wiesława Ułanowicza, Pana Jana Wiśniewskiego, Panią Eugenię Wasilewską i Pana Edmunda Wasilewskiego - odznaczenie w imieniu rodziców odebrał syn, Pan Marek Wasilewski.

Za zasługi w upowszechnianiu pamięci o najnowszej historii Polski Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali Pan Krzysztof Grabiec i Pan Jacek Gromek.

Na wniosek kierującego Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pana Jana Stanisława Ciechanowskiego, za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz za działalność na rzecz środowisk kombatanckich, Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali Pan Zygmunt Mieczysław Szczepanik, Pan Roman Jerzy Wąż oraz Pan Hieronim Wierzbicki. 

Pan Czesław Czarkowski oraz pośmiertnie Pani Alina Michalska, w imieniu której odznaczenie odebrał wnuk Pan Piotr Fijałkiewicz, uhonorowani zostali za zasługi w działalności na rzecz środowiska sybirackiego Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Za zasługi na rzecz środowisk kombatanckich, za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali Pan Kazimierz Kozieł i Pani Zofia Pawlak.

Srebrnym Krzyżem Zasługi uhonorowano również Pana Stanisława Zygmunta za zasługi w działalności społecznej na rzecz środowisk kombatanckich. Odznaczenia w imieniu Prezydenta Bronisława Komorowskiego wręczył p.o. Kierownika UdSKiOR Jan Stanisław Ciechanowski.

W uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności RP Złotym Medalem Zasługi dla Obronności Kraju przyznanym przez Ministra Obrony Narodowej Pana Tomasza Siemoniaka,  odznaczono płk. Zbigniewa Krzywosza. W imieniu szefa resortu obrony Medal wręczył Jan Stanisław Ciechanowski.

Przed ceremonią wręczania Medali „Pro Patria” głos zabrał p.o. Kierownika UdSKiOR Jan Stanisław Ciechanowski. „Wielki to dla mnie zaszczyt, że po raz kolejny możemy się spotkać we wnętrzach zabytkowego pałacu, wybudowanego przez ostatniego króla Polski, którego mury były świadkami tylu ważnych dla Polski wydarzeń historycznych. Cieszę się,  że dzisiejsza uroczystość przypada tuż po radosnym dniu 11 listopada, gdy świętowaliśmy 94. rocznicę odzyskania niepodległości. Wiele pokoleń Polaków trwało i miało nadzieję, że kiedyś ten dzień nadejdzie. Radośnie świętując rocznicę odzyskania niepodległości przeszliśmy w marszu „Razem dla Niepodległej” zorganizowanym przez Kancelarię Prezydenta RP i Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych  ulicami stolicy, oddając hołd największym bohaterom, uwiecznionym na pomnikach, symbolicznie dziękując im tego szczególnego dnia.

W dniu dzisiejszym serdecznie dziękuję i wszystkim Państwu gratuluję odznaczeń przyznanych przez Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Dzisiaj na sali reprezentowane są liczne środowiska kombatanckie, weteranów walk o niepodległość, osób represjonowanych, Sybiraków, żołnierzy AK, Powstańców Warszawskich, żołnierzy Szarych Szeregów, Baszty, żołnierzy leśników i górników, reprezentantów Stowarzyszenia Żydów Kombatantów. Wszyscy Państwo walczyli o to, by Polska była wolna i demokratyczna. A ona taka dzisiaj jest. Będę miał wielki honor odznaczyć osoby szczególnie zasłużone w pomaganiu weteranom walk o niepodległość w tym, by młode pokolenia Polaków nie zapomniały historii, tego o co Państwo podczas wojny walczyli. Będę miał szczególną przyjemność odznaczyć podsekretarza stanu w MSZ Pana Ministra Bogusława Winida, historyka, który od wielu, wielu lat reprezentując RP na placówkach w Waszyngtonie i Brukseli, w ministerstwach: Obrony Narodowej i Spraw Zagranicznych, w sposób niezwykle umiejętny realizuje sprawy związane z tym, co jest dla wszystkich najważniejsze – by za granicą wiedziano, o co Państwo walczyli. To zadanie stoi przed nami wszystkimi. Panu Ministrowi za podejmowane inicjatywy serdecznie dziękujemy” powiedział Jan Stanisław Ciechanowski.

„Będę miał wielki zaszczyt odznaczenia Medalem „Pro Patria” J.E. Pana Vincenza Manno, Ambasadora Zakonu Maltańskiego, J.E. Pana Godwina Montanaro, Ambasadora Republiki Malty, J.E. Pana Ambasadora Ikroma Nazarova, chargé d'affaires Republiki Uzbekistanu, za ich szczególne zasługi”, mówił Ciechanowski kierując słowa do zgromadzonych gości w ich ojczystych językach – angielskim, włoskim i uzbeckim.

W uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Polski, decyzjami kierującego Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Medalem „Pro Patria” wyróżnione zostały następujące osoby: Pan Minister Bogusław Winid - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, J.E. Pan Vincenzo Manno - Ambasador Zakonu Maltańskiego, J.E.  Pan Godwin Montanaro - Ambasador Republiki Malty, J.E. Pan Ambasador Ikrom Nazarov – chargé d'affaires Republiki Uzbekistanu, Pan Waldemar Strzałkowski – ekspert w Kancelarii Prezydenta RP, Pani Agnieszka Bogucka, Prezes Warszawskiego Oddziału Wspólnoty Polskiej, Pani Irena Bańkowska, Pan Marek Berft, Pan Jan Bieniasz, Pan Mirosław Biskupski, Pan Antoni Chełkowski, Pan Jan Chobian, Pani Teresa Ciarkowska-Schmitz, Pan Czesław Czarkowski, Pan Zbigniew Dunin-Wilczyński, Pan Włodzimierz Dusiewicz, Pan Andrzej Gembarzewski, Pani Romualda Goszczyńska-Tudrej i prof. Jerzy Tudrej,  Pan Bolesław Górecki (odznaczenie w imieniu ojca odebrała córka, Pani Maria Górecka), Pan Henryk Jackowski, Pan Janusz Jakubowski, Pan Henryk Jasiecki, Pan Tadeusz Jarek, Pan Eustachy Jaroszenko, Pani Irena Kaczanowska, Pan płk Stanisław Kaczyński, Pani Jolanta Kolczyńska, Pani Danuta Kominiak, Pan Piotr Kozarski, Pani Katarzyna Lipska, Pan Krzysztof Lipski, Pan Witold Łapiński, Pan Zbigniew Łenka, Pan Romuald Malinowski, Pan Tomasz Miedziński, Pan Jerzy Mordasewicz, Pan Sławomir Mydłowski, Pani Mirosława Niekoraniec, Pan Feliks Nieznanowski, Pan Waldemar Nowakowski, Pani Alicja Nyczak, Pan Jerzy Paczowski, Pan Janusz Pajączkowski, Pan Zdzisław Popławski, Pan Henryk Prajs, Pan Zygmunt Prugar-Ketling, Pani Natalia Skop, Pan Ryszard Skrzypczak, Pan Janusz Słaboszewicz, Pan Marian Słowiński, Pan płk prof. Józef Smoliński, Pani Maria Stankiewicz, Pan Marian Stefański, Pani Janina Szestakowska, Pan Ryszard Szulc, Pan Jan Targosiński, Pan Janusz Teczkowski, Pan Bronisław Waluda, Pan Henryk Wieczorek, Pani Elżbieta Wielgopolan, Pani Barbara Wilczyńska-Sekulska, Pan Bolesław Wojewódzki, Pani Malwina Wollek, Pan ppłk Andrzej Wróblewski, Pan Zbigniew Zaliwski, Pani Irena Zbyszyńska, Pan Leon Zujko oraz Pani mjr Renata Zych.

Dyplomem uznania przyznanym przez Stowarzyszenie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie uhonorowano Jana Stanisława Ciechanowskiego. W imieniu kombatantów dyplom wręczyła Pani Eugenia Maria Cegielska i kpt. Leszek Czarnota-Czarny. P.o. Kierownika UdSKiOR otrzymał od Pani Prezes Warszawskiego Oddziału Wspólnoty Polskiej Agnieszki Boguckiej pamiątkowy album poświęcony Stefanowi Korbońskiemu.

Oficjalną część uroczystości zakończył koncert w wykonaniu Pani Inny Kamarian oraz Pani Julianny Krukowskiej z Uzbekistanu.

  

  

Galeria zdjęć fot. Alina Nowacka