Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Aktualności

Święto Centralnej Biblioteki Wojskowej

W Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa 13 czerwca 2016 roku odbyły się uroczyste obchody Święta Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W uroczystości wziął udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Gościem honorowym uroczystości była Pani Karolina Kaczorowska, małżonka ostatniego prezydenta Rzeczypospolitej na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego.

W uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o  niepodległość Ojczyzny, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, uhonorował Medalem „Pro Patria” Jana Tarczyńskiego, Marcina Białasa, Beatę Dymczyk, Małgorzatę Gwarę, Maksymiliana Sokoła-Potockiego i Rafała Szabałę-Chełmińskiego.

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za otwarte serce jakie Centralna Biblioteka Wojskowa ma dla organizacji kombatanckich, dla osób represjonowanych, organizacji patriotycznych i niepodległościowych i za to, że starają się państwo o to, byśmy zachowali pamięć i byli narodem, a nie tylko zbiorowiskiem ludzi, którzy zamieszkują dane terytorium - powiedział dziękując pracownikom CBW Jan Józef Kasprzyk. 

Podczas uroczystości  medale „Za zasługi dla obronności kraju” wręczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Fałkowski, a odznaki honorowe Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – Naczelnej Organizacji Technicznej Jacek Kubielski, sekretarz generalny FSNT – NOT. Ceremonię wręczania odznaczeń zamknął wiceprezes Związku Piłsudczyków RP płk Leszek Ząbek, honorując wyróżnionych odznaczeniami Związku Piłsudczyków RP.

Uroczystość zakończył występ artystyczny w wykonaniu Zespołu Wokalnego Klubu Marynarki Wojennej „Riwiera” z Gdyni.

  

Galeria zdjęć