Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Stowarzyszenia działaczy opozycji i osób represjonowanych 1956-1989

 

 

1

 Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku

Rynek Kościuszki 13

15-091 Białystok

 

Przewodniczący Henryk Krzysztof Wasilewski

2

Konwent Seniorów Solidarności

 e-mail: gwozdz@oliwa.com.pl, basmolinski@op.pl

 

3

 

Lubelskie Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym

ul. Królewska 3 lok. 23

20-109 Lublin

 

Prezes Jadwiga Maria Kiszczak

tel.: 81 532 08 11

 

4

 

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Represjonowanych w Stanie Wojennym

ul. Łódzka 8/12

42-202 Częstochowa

 

Przewodnicząca Anna Rakocz

 

5

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych

ul. Świętojańska 4 lok. 1

08-110 Siedlce

 

Przewodniczący Janusz Olewiński

tel.: 504 936 104,  25 644 13 51,

e-mail: stowrep@wp.pl

strona: www.internowani-represjonowani.pl.tl 

 

6

 

Ogólnopolskie  Stowarzyszenie Represjonowanych w Specjalnych Obozach Wojskowych w latach 1982-1983

ul. Królewska 3

20-109 Lublin

 

Prezes Józef Godlewski

 

7

 

Porozumienie Katowickie 1980 – Stowarzyszenie na Rzecz Pamięci

ul. Floriana 7

40-286 Katowice

 

Prezes Andrzej Ryszard Rozpłochowski

 

8

 

Staropolskie Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Kielcach

ul. Św. Leonarda 6

25-311 Kielce

 

 

 

 

Przewodniczący Andrzej Piątkowski

tel.: 41 344 48 45

 

9

 

Stowarzyszenie Byłych Funkcjonariuszy MO Represjonowanych za Działalność Związkową i Polityczną w l. 1981 – 1989 „Godność”

ul. Puławska 148/150

02-624 Warszawa

adres do korespondencji:

SFMO Julian Sekuła

ul. H.Wiercieńskiego 4/24

20-018 Lublin

 

 

Przewodniczący  Julian Sekuła

e-mail: alukes@wp.pl

strona: www.sfmogodnosc.pl

 

10

 

Stowarzyszenie „13 grudnia”

ul. Karpacka 4b

 04-541 Warszawa

 

Prezes Sławomir Karpiński

e-mail: redaktor@13grudnia.org.pl

strona: www. 13grudnia.org.pl

 

11

 

Stowarzyszenie „Godność”

ul. Dąbrowszczaków30Clok. 9

80-364 Gdańsk

 

Prezes Czesław Nowak

tel.: 58 761 44 86

 

 

12

 

Stowarzyszenie Internowanych, Więzionych i Represjonowanych w Stanie Wojennym

ul. Wojska Polskiego 10

62-500 Konin

 

Prezes  Lech Jerzy Stefaniak

tel.: 691 114 770

e-mail: kzlis@konin.lm.pl

strona: www.internowani.blox.pl/ html/ 1310721,262146,21.html?423876

 

13

 

Stowarzyszenie Internowanych Zamojszczyzny

ul. J. Piłsudskiego 8

22-400 Zamość

 

Przewodniczący Jerzy Wiesław Zacharow

tel.: 84 627 28 53

 

 

14

 

Stowarzyszenie Ojczyzna Zbiorowy Obowiązek

ul. Cieszyńska 6 lok. 15

02-716 Warszawa

 

Prezes Eugeniusz Brach

tel.: 22 371 11 58

 

 

15

 

Stowarzyszenie Osób Internowanych „CHEŁMINIACY1982”

ul. Glinki 66/1

85-861 Bydgoszcz

 

Przewodniczący Tadeusz Antkowiak

tel.: 692 327 584

e-mail: tadeusz.antkowiak@gmail.com  soi.chelminiacy1982@wp.pl

   

 

16

 

Stowarzyszenie Osób Internowanych i Represjonowanych w stanie wojennym w Gorlicach

ul. J. Michalusa 1

38-300 Gorlice

 

Prezes Stanisław Dudek

tel.: 18 352 89 03

e-mail: solidarnosc gilinik@interia.pl

 

17

Stowarzyszenie Osób Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Radomskiego

Pl. Jagielloński 15
26-610 Radom

Prezes Andrzej Sobieraj

tel.: 533 272 365

e-mail: stowrep@gmail.com
strona: www.represjonowani.net

 

18

 

Stowarzyszenie Osób  Represjonowanych i Poszkodowanych w latach 1980-1990 Regionu Elbląskiego

ul. 1 Maja 2,

82-300 Elbląg

 

Przewodniczący Ryszard Kozioł

 

19

 

Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w PRL „PRZYMIERZE” w Bydgoszczy

Wełniany Rynek 5

85-036 Bydgoszcz

 

Prezes Jan Raczycki

tel.: 52 376 70 12

faks: 52 376 70 11

 

 

20

 

Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym – Oddział Koszalin

ul. W. Andersa 34 pok. 40

75-626 Koszalin

 

Przewodniczący Tadeusz Wołyniec

tel.: 94 342 83 70

 

21

 

Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Oddział Wojewódzki w Jarosławiu

ul. Sanowa 11

37-500 Jarosław

 

Prezes Jerzy Zygmunt Czekalski

 

22

 

Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego

ul. A. Matuszczaka 14

35-083 Rzeszów

 

Prezes Józef Konkel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym

ul. Skowieszyńska 32

24-100 Puławy

 

Prezes Tomasz Kraszewski

tel.: 791 810 884, 609 481 613

e-mail: kontakt@represjonowani.pulawy.pl

 

24

 

Stowarzyszenie Osób Represjonowanych za działalność w NSZZ „Solidarność” w latach 1980-1989

 ul. 1 Maja 25/10

58-500 Jelenia Góra

 

Prezes Janina Grondecka

tel.: 75 641 50 18.

 

25

 

Stowarzyszenie „Pamięć Jastrzębska”

ul. Harcerska 14A

44-335 Jastrzębie-Zdrój

 

Prezes Alojzy Pietrzyk

tel.: 502 299 789
e-mail: pamiecjastrzebska@vp.pl

 

26

 

Stowarzyszenie Polskiej Partii Niepodległościowej członków i współpracowników

ul. M. K. Ogińskiego 3 lok. 113

03-318 Warszawa

 

Przewodniczący;  Sławomir Krupiński;  Z-ca Alina Cybula-Borowińska

tel.: 503 768 669

e-mail: alacybula@gmail.com

 

 

 

27

 

Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym

ul. Podgórna 7 pok. 310

65-057 Zielona Góra

 

Prezes Włodzimierz Bogucki

tel.: 68 456 55 77

 

 

28

 

Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

ul. Floriana 7 lok. 224

40-286 Katowice

 

Prezes Eugeniusz Karasiński

tel.: 32 353 84 25 wew. 224

 

 

29

 

Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Świętokrzyskiego

ul. A. Mickiewicza 1 lok. 13

26-110 Skarżysko-Kamienna

 

Przewodniczący Jerzy Tadeusz Stopa

tel.: 604 437 140

 

 

30

 

Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Warmińsko-Mazurskiego  PRO-PATRIA

ul. Dworcowa 36/27

10-437 Olsztyn

 

 

Prezes Władysław Kałudziński

tel.: 89 534 35 55

 

31

 

Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89

ul. J. Sobieskiego 64/8

02-930 Warszawa

 

Prezes Daniel Alain Korona

tel.: 517 741 154
e-mail: stowarzyszenie.pe2012@gmail.com

 

32

 

Stowarzyszenie Więzionych Internowanych i Represjonowanych „WiR”

ul. Łódzka 8/12

42-202 Częstochowa

 

Przewodnicząca Anna Rakocz

tel.: 34 324 61 29, 34 368 36 20

e-mail: rakania@poczta.onet.pl

 

 

33

 

Stowarzyszenie Wolnego Słowa

ul. Marszałkowska 7

00-626 Warszawa

 

Prezes Wojciech Jan Borowik

tel.: 22 405 66 30, 22 405 66 31

faks: 22 405 66 30

e-mail: sws@sws.org.pl

strona: www.sws.org.pl

 

 

34

 

Związek Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym

ul. Ogrodowa 22

71-037 Szczecin

 

Prezes Leszek Duklanowski

tel.: 91 483 51 86

 

 

35

 

Związek Stowarzyszeń Osób Represjonowanych w latach 1980-1990

ul. Wały Piastowskie 24

80-855 Gdańsk

 

Prezes Czesław Nowak

faks: 58 308 43 05

 

36

 

Związek Weteranów Trzeciej Konspiracji 1956-1989

ul. hm. Aleksandra Kamińskiego 18

90-229 Łódź

 

Prezes Andrzej Słowik
Kontakt: Wiceprezes Henryk Marczak, tel. 600 018 355 

 

37

 

Związek Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego

ul.M. Ossowskiego 34 lok. 9

40-843 Katowice

 

Przewodniczący Stanisław Płatek

tel.: 32 204 56 86, kom. 696 461 622
e-mail: stanislaw.platek@chello.pl

38

Stowarzyszenie Kobiet Internowanych, Więzionych, Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Mazowsze
ul. Bazyliańska 5 m. 14
03-203 Warszawa 

Prezes Alina Cybula-Borowińska
tel.: 503 768 669
e-mail: alacybula@gmail.com