Informacje praktyczne

Sprawy Zdrowotne i Socjalne

Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 186) o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta jest urzędem administracji rządowej, przy pomocy którego Rzecznik Praw Pacjenta wykonuje swoje zadania w zakresie ochrony praw pacjenta określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach odrębnych.

Zadania Rzecznika (kompetencje):

Do zakresu działania Rzecznika należy:

Rzecznik może zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka o podjęcie działań z zakresu ich kompetencji.

Dane teleadresowe:

Rzecznik Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa

 

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta: 800-190-590

czynna pn. - pt. w godz. 9.00 - 21.00

Sekretariat:
tel.: (22) 532 - 82 - 50
fax.: (22) 532 - 82 - 30
sekretariat@bpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze
Poniedziałek - piątek w godzinach od 9.00 do 15.00

http://www.bpp.gov.pl/