Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Aktualności

Pomnik generała Władysława Andersa

W dniu 29 kwietnia 2013 r. w Krośniewicach, rodzinnym mieście generała Władysława Andersa, jednego z najwybitniejszych polskich żołnierzy i dowódców II wojny światowej, został odsłonięty jego pomnik.

W uroczystości uczestniczyli kombatanci, byli żołnierze 2. Korpusu Polskiego dowodzonego przez gen. Andersa, córka generała Anna Maria Anders, przedstawiciel Prezydenta RP Waldemar Strzałkowski, Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski, Sekretarz ROPWiM Andrzej Krzysztof Kunert, władze miasta i mieszkańcy Krośniewic oraz harcerze i uczniowie szkół. 

Specjalne słowa do uczestników tego wydarzenia skierowała Marszałek Sejmu RP Pani Ewa Kopacz w liście odczytanym przez Panią Poseł Ligię Krajewską. „Pragnę skierować słowa podziękowania do wszystkich, dzięki którym w rodzinnym mieście generała stanął pomnik. Moje uznanie dla Państwa jest tym większe, iż przez wiele lat na polskiej ziemi nie było choćby tablicy upamiętniającej tego wybitnego generała. Po wojnie jego nazwisko skreślono z podręczników historii, a żołnierzy 2. Korpusu Polskiego, którzy wrócili do ojczystego domu czekały represje i szykany”.

Przemawiający do uczestników uroczystości Jan Stanisław Ciechanowski  podkreślił, że generał Władysław Anders był postacią niezwykłą, jednym z najważniejszych Polaków w naszej historii. „Był człowiekiem, który w momentach najtrudniejszych zrobił wiele dla naszego narodu. Ci, którzy ideę suwerenności Polski zachowali w sercu żyli nadzieją, że On wróci do wolnej Polski, a ci, którzy pomagali tym, którzy na nas napadli wiedzieli, że to najzacieklejszy wróg wszystkich tych, którzy spowodowali, że Polska nie była wolna. Generał broni Władysław Anders był jednym z najwspanialszych Polaków i dowódców II wojny światowej. Był również politykiem, z którym liczyli się najwięksi. Był symbolem wtedy, kiedy setki tysięcy Polaków znalazły się na nieludzkiej ziemi. Oby pamięć o tym generale polskiej wolności, niezłomnym przywódcy polskiej emigracji niepodległościowej, wielkim Polaku i patriocie, nigdy nie zaginęła” – powiedział Ciechanowski.

Podczas uroczystości, za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej Kierownik UdSKiOR odznaczył medalami „Pro Patria” Juliannę Barbarę Herman, Burmistrz Krośniewic, Grażynę Sochacką, dyrektor szkoły im. Gen. Andersa w Nowym oraz Sławomira Szczepanika. Po wręczeniu odznaczeń delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem generała i oddano salwę honorową.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości odwiedzono dom rodzinny generała, „Andersówkę”, gdzie znajduje się świetlica dla młodzieży połączona z Izbą pamięci, a także Muzeum im. J. Dunin–Borkowskiego.

Władysław Anders urodził się 11 sierpnia 1892 roku w Błoniu koło Kutna. Zmarł 12 maja 1970 w Londynie. Jest pochowany na Polskim Cmentarzu Wojennym pod Monte Cassino. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej i podpisaniu układu Sikorski-Majski został zwolniony z więzienia na Łubiance i tworzył Polskie Siły Zbrojne w ZSRS. 2. Korpus Polski, dowodzony przez gen Andersa, walczył m. in. o Monte Cassino, Ankonę i Bolonię. Po wojnie władze komunistyczne w Polsce zdegradowały go i pozbawiły polskiego obywatelstwa.

  

Galeria zdjęć fot. Alina Nowacka