Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Aktualności

Pogrzeb śp. płk. Wiesława Jana Wolwowicza

W dniu 7 kwietnia 2014 r. odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. płk. Wiesława Jana Wolwowicza. Rozpoczęła je Msza w intencji zmarłego, która została odprawiona w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Urna z prochami śp. płk. Wiesława Jana Wolwowicza spoczęła na Powązkach Wojskowych.

W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli m.in.: Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski, Zastępca Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Bożena Żelazowska, rodzina i przyjaciele zmarłego oraz przedstawiciele stowarzyszeń kombatanckich.

Żegnając śp. płk. Wolwowicza, Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych  Jan Stanisław Ciechanowski podkreślił, że był to człowiek wielkiej dobroci, uczciwy, prawy, skromny i zawsze uśmiechnięty. Pułkownik Wolwowoicz był jednym z tych, którzy zawsze szli w pierwszej linii. Jednym z tych, którzy najbardziej zasłużyli się Ojczyźnie, dając dowody największego męstwa. Będzie nam Pana brakowało, Czcigodny Panie Pułkowniku.

Śp. płk Wiesław Jan Wolwowicz zmarł 15 stycznia 2014 r. w Londynie. Był więźniem sowieckich łagrów oraz żołnierzem 6. Lwowskiej Dywizji Piechoty. Uczestniczył w walkach prowadzonych podczas kampanii włoskiej. Walczył w rejonie rzeki Sangro, następnie pod Monte Cassino, Ankoną i Bolonią. Po wojnie pozostał na emigracji. Działał w Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii. Kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari, nadanego za bohaterstwo okazane podczas walk o Bolonię. Uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Medalem Wojska, Krzyżem Monte Cassino, Medalem „Pro Patria” i Medalem „Pro Memoria” oraz wieloma innymi odznaczeniami polskimi i brytyjskimi.

Śp. płk. Wiesława Jana Wolwowicza pożegnano salwą honorową.

  

Galeria zdjęć