Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Aktualności

Podsumowanie V edycji ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

W Lublinie podsumowano V edycję ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”. Podczas uroczystości, która odbyła się 4 kwietnia 2016 roku, nie tylko nagrodzono laureatów i wyróżnionych w konkursie, ale także doceniono osoby zasłużone w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny. Obecny na uroczystościach p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk uhonorował Medalami „Pro Patria”: Gimnazjum nr. 9 im. Cichociemnego majora Hieronima Dekutowskiego pseudonim „Zapora” w Lublinie, Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie, Rafała Dobrowolskiego, Piotra Mazura oraz Wojciecha Rowińskiego. W uznaniu szczególnych zasług w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu uhonorował Medalami „Pro Memoria”: Mateusza Bidę, Krzysztofa Kosteckiego i Damiana Stafińskiego.

Na początku lat 90-tych wieszczono, że historia się skończyła. Francis Fukuyama twierdził, że nastąpił koniec historii, że już teraz wszystko będzie inaczej, że należy zapomnieć o tradycji państw narodowych, że będziemy jako ludzkość jedną wielką, globalną wioską. Nie będzie narodów. Ale to nieprawda. Historia trwa, a historia Polski wymaga gruntownego przypominania szczególnie wśród młodego pokolenia, co na szczęście przez ostatnie lata dzieje się. (…) Żołnierze Niezłomni, Żołnierze Wyklęci pozostawili nam, współczesnym, wspaniałą ideę i wspaniałe przesłanie, którym było umiłowanie wolności z jednej strony, a z drugiej – płynięcie zawsze pod prąd. Oni byli Niezłomni dlatego, że nie popłynęli z tym głównym nurtem, który w Polsce pojałtańskiej dominował i wydawało się, że będzie dominował na zawsze. Oni popłynęli pod prąd, bo tylko zdrowe organizmy płyną pod prąd, a chore płyną z prądem. Dlatego byli Niezłomni i nie poddali się. Choć wydawało się, że zło wtedy zatriumfowało, że ginęli bestialsko mordowani, często przez swoich rodaków, to jednak oni wiedzieli, że są tym elementem tak ważnego łańcucha pokoleń. Wiedzieli, że ich trud nie pójdzie na marne, że przyjdą następne pokolenia. Myśleli także o Was, o tym następnym pokoleniu, które już jest wychowane w wolnej Polsce – mówił do zebranych na uroczystości p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Dodał, że pamięć o Żołnierzach Niezłomnych, o Żołnierzach Wyklętych przetrwa tylko wówczas, gdy w kultywowanie pamięci o nich włączy się młode pokolenie – ci najmłodsi patrioci, którymi są między innymi uczestnicy konkursu.

Na konkurs literacki i plastyczny w V jego edycji wpłynęło 800 prac z całej Polski. Do finału dostało się 38 uczniów.

  

Galeria zdjęć