Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Otwarty konkurs ofert na 2012 rok - termin składania ofert do dnia 30 marca 2012 r.

Z powodu wyczerpania środków dostępnych na termin składania ofert do dnia 30 marca 2012 r. w Otwartym Konkursie Ofert na 2012 rok, powyższy termin konkursowy zostaje odwołany.