Informacje praktyczne

Organizacje społeczne, zrzeszające kombatantów i ofiary represji, posiadających uprawnienia Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych