Informacje praktyczne

Organizacje kombatanckie o ogólnopolskim zasięgu działania

Krajowe organizacje kombatanckie o ogólnopolskim zasięgu działania

l.p. Organizacje kombatanckie Nazwisko Prezesa
telefon
1. Koło Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich
ul. P. Wawrzyniaka 5
71-392 Szczecin
Prezes Koła Ryszard Wietrzychowski
2. Krajowy Związek byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
ul. Sandomierska 12
02-567 Warszawa
Adres do korespondencji : ul. Mołdawska 13 lok.7
02-127 Warszawa
Prezes Włodzimierz Cieszkowski
tel./fax 22 822 06 61
e-mail: w310723@gmail.com
3. Małopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Krakowie
ul. Batorego 2
31-135 Kraków
Prezes Władysław Pancerz
12 633 74 30
4. Niezależne Stowarzyszenie Kombatantów Polskich w Opolu
Pl. Św. Sebastiana 3
45-030 Opole
Prezes Tadeusz Motylski
tel. 77 441 09 63
5. Ogólnokrajowy Związek byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 27
97-500 Radomsko
Przewodniczący Zarządu Głównego Ryszard Zielonka
44 683 20 62 środa godz. 10-12
tel. k. 509 220 975
6. Ogólnopolski Związek Żołnierzy Armii Krajowej
ul. Korotyńskiego 19 m. 79
02-123 Warszawa
Przewodniczący Zarządu OZŻAK
Włodzimierz Mięsowicz
tel. 22 823 14 75
7. Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
ul. Chmielna 15, lok 206,207
00-021 Warszawa
Prezes Stanisław Zalewski
tel. 22 827 61 11
8. Stowarzyszenie Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Lublinie
ul. M. Karłowicza 4 lok. 310
20-027 Lublin
tel. 81 532 45 14
9. Stowarzyszenie byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie "Karpatczycy"
ul. Potocka 60/3
01-652 Warszawa
Przewodniczący Edmund Brzozowski
Sekretarz Romuald Aleksander Pistl
tel. 0 605 033 792
10. Stowarzyszenie Dzieci Zamojszczyzny
ul. Włosiankarska 13
23-400 Biłgoraj
Prezes Bolesław Szymanik
tel. 84 686 20 61

11.

Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
Cytadela, Dowództwo Wojsk Lądowych
00-907 Warszawa
Adres do korespondencji : 
Franciszek Korcz
ul. Wantuły 102
43-450 Ustroń 

Prezes Zarządu Głównego
Franciszek Korcz
12.

Stowarzyszenie "Łagierników" Żołnierzy Armii Krajowej
ul. Opaczewska 43 lok. 16
02-201 Warszawa 

Prezes Artur Kondrat
tel. 22 823 82 11
tel. kom. 505 047 488
13. Stowarzyszenie Żołnierzy Kresowych Armii Krajowej "Wiano", Ich Rodzin i Przyjaciół
ul. K. K.Baczyńskiego 156
91-170 Łódź
Prezes Zygmunt Żytkiewicz
14. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów i Ofiar Represji Politycznych
ul. Wały Chrobrego 4/F-3
70-502 Szczecin
Przewodnicząca Jadwiga Czerwińska
91 422 04 00; poniedziałek godz.10-14
15. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kraju
ul. Gen. W. Andersa 6 lok. 120A
00-201 Warszawa
W likwidacji
16. Stowarzyszenie Szarych Szeregów
ul. Zielna 39
00-108 Warszawa
Przewodniczący Wojciech Wolski
tel: 22 620 19 26; 0-22 620,12,89 w. 103 godz. 10-14 oprócz środy
17. Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej "Żywiciel"
ul. Promyka 5
01-604 Warszawa
Prezes Zarządu
Lidia Wyleżyńska
tel. 22 839 61 44, środy 15.30-17.00
18. Stowarzyszenie Więźniów byłych Dzieci Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych
ul. Batalionu Parasol 3a
01-120 Warszawa
Prezes Jerzy Ulatowski
19.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Więźniów Byłych Dzieci Niemowląt Hitlerowskich Obozów i Zakładów Eksterminacji

Adres do korespondencji:
ul. Mickiewicza 5
63-900 Rawicz

Prezes Edward Gurdak

Skarbnik Krystyna Niedbała
tel. 65 545 47 14 

20. Stowarzyszenie Żołnierzy Powstańczych Oddziałów Specjalnych "Jerzyki" - Armia Krajowa
ul. Jana Sebastiana Bacha 22 m. 1004
02-743 Warszawa
Przewodniczący Jerzy Broszkiewicz
tel. 22 810 19 02
21. Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej
ul. Twarda 6
00-104 Warszawa
Prezes Tomasz Miedziński
tel. 22 620 62 11
22. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
ul. Zielna 39
00-108 Warszawa
Prezes Leszek Żukowski
tel. 22 620 12 85 do 87
23. Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość"- Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie
ul. Jasna 6
20-077 Lublin
 Prezes Zbigniew Młyniec
24. Związek Byłych Więźniów Politycznych
ul. Śląska 66 B
80-396 Gdańsk - Oliwa
Prezes Marian Całko
tel. 58 553 40 21 w. 25
25.

Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej
Zarząd Główny
ul. Foksal 16
00-953 Warszawa 37
Skrytka pocztowa 12

Prezes Marian Kazubski
tel. 22 826 51 47, 826 44 97
fax 826 14 38
26. Związek Kadetów II Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Nowolipie 7, lok. 60
00-146 Warszawa
p.o. Prezesa Mieczysław Lencznarowicz 
tel. 22 831 83 13
27. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
Al. Ujazdowskie 6a
00-461 Warszawa
Prezes Ryszard Sobierajski
tel. 22 628 54 49, 629 32 81
fax 625 55 45
e-mail: biuro@kombatantpolski.pl
28. Związek Legionistów Polskich
Al. 3-go Maja 7, skr. poczt. 87
30-960 Kraków
Komendant Naczelny
Krystian Waksmundzki
tel. 12 632 20 35
29.

Związek Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Żwirki i Wigury 9/13, lok. 33
00-909 Warszawa 60

Adres do korespondencji:
Laski, ul. Brzozowa 75 m. 15
05-580 Izabelin 

Prezes Władysław Gołąb
zawieszenie działalności od 1 lipca 2008 r.
30. Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Kościuszki 92/98
60-716 Poznań
Prezes Stanisław Tomaszkiewicz
tel. 0-608-509-595
31. Związek Oficerów Służby Stałej Wojska Polskiego Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Szeroki Dunaj 13
02-255 Warszawa 
Prezes Stanisław Sowiński
32. Związek Piłsudczyków
ul. 11 Listopada 17/19
03-446 Warszawa
Prezes Jan Kasprzyk
tel. 22 687 22 75
33. Związek Polaków "Młody Las"
ul. Małachowskiego 1
80-262 Gdańsk
Prezes Kazimierz Cybulski
tel. 58 624 04 96
34. Związek Powstańców Poznańskiego Czerwca 1956 "Niepokonani"
ul. Fredry 7
61-701 Poznań
Przewodniczący Ryszard Biniak
61 646 52 77 pon. i piątki
godz. 14-16
35. Związek Powstańców Warszawskich
ul. Długa 22
00-238 Warszawa
Prezes Zbigniew Ścibor-Rylski
tel. 22 635 67 83, fax 0-22 831 60 05
36. Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce
Pl. Grzybowski 12/16
00-104 Warszawa
Przewodnicząca Zarządu Głównego Joanna Sobolewska-Pyz
tel. 22 620 82 45
37. Związek "Solidarności" Polskich Kombatantów
Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk
Prezes Jerzy Posorski
tel. 58 308 44 40
38. Związek Sybiraków
ul. Mazowiecka 12
00-048 Warszawa
Prezes Kordian Borejko
tel. 22 827 93 71
39. Związek Więźniów Politycznych i Represjonowanych Okresu Stalinowskiego w Kaliszu
ul. Dobrzecka 16
62-800 Kalisz
Adres do korespondencji : ul. Skalmierzycka 10 62-800 Kalisz
Prezes Wacław Szymański
tel. 62 757 28 89 środa godz. 930-1300
40. Związek Więźniów Politycznych Okresu Komunistycznego 1939-1989 w Lublinie
ul. Rynek 13
20-111 Lublin
Prezes Mieczysław Smalec
tel. 81 534 51 04
11-13 wtorek, czwartek
41. Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego
ul. 11 Listopada 17/19
03-446 Warszawa
Prezes Jadwiga Obrembalska
tel. 22 687 24 61
42.

Związek Żołnierzy Armii Krajowej
ul. Komandosów 21
30-334 Kraków

Do korespondencji:
ul. Wita Stwosza 12
31-511 Kraków 

Przewodnicząca Zarządu
Alicja Samborska
tel. 12 266 54 05 
43. Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
ul. Kurantowa 4/130
20-836 Lublin

Wiceprezes Zarządu Głównego Karol Wołek

tel. kom. 691 018 871, e-mail: zgzznsz@gmail.com

44. Związek Żołnierzy Podziemnych Sił Zbrojnych 1944-1956
ul. Traugutta 18
90-113 Łódź
Prezes Eugeniusz Pawłowski
45. Stowarzyszenie "Poznański Czerwiec 56"
ul. 28 Czerwca 1956 r. 219 lok.252
61-485 Poznań
Prezes Aleksandra Banasiak
tel. 61 831 16 54
46. Polskie Dzieci Eksterminowane i Wynaradawiane w latach 1939-1945
ul. Naruszewicza 15 m. 7
93-161 Łódź
Prezes Jacek Majewski
42 43 15 70
47.

Stowarzyszenie Lotników Polskich
ul. 11 Listopada 17/19
03-446 Warszawa

Prezes Kazimierz Pogorzelski
tel. 22 682 41 52
e-mail: lotnicy.slp@sp.nil.pl 
48. Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich
ul. Ciołka 15
01-445 Warszawa
Prezes Zbigniew Zaborowski
tel. 22 620 67 31
e-mail: bch@psl.org.pl
49. Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej
ul. Sławkowska 17 lok. 26
31-016 Kraków
p.o. Prezesa Zarządu Głównego
Józef Żelaśkiewicz 
50. Polski Związek Więźniów Komunizmu
ul. Wita Stwosza 12
(Muzeum AK im. Gen. Emila Fieldorfa "Nila")
31-511 Kraków
Wiceprezes Tadeusz Bieńkowicz
51. Ogólnokrajowy Związek byłych Żołnierzy Korpusu Wojska Polskiego
ul. Waszyngtona 62
42-217 Częstochowa
Prezes Maciej Lechowicz
tel. 34 324 16 02
52. Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy I Armii Francuskiej "Ren i Dunaj" Sekcja Polska
Al. Ujazdowskie 6a
00-461 Warszawa
Prezes Jan Skowron
tel. 22 848 15 94
53. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Obrońców Ojczyzny
ul. Jakubowska 18/3
03-902 Warszawa
Przewodniczący Zarządu Głównego
Maciej Krokos
tel. 22 617 11 32
54. Środowisko Żołnierzy Pułku Armii Krajowej "Baszta" i Innych Mokotowskich Oddziałów Powstańczych
ul. Turecka 3
00-745 Warszawa
Prezes Wojciech Militz
tel. 22 841 35 91 czwartki 17-18
55. Stowarzyszenie Kombatantów Polskich Weteranów Niepodległościowych Walk 1918-1956 im. gen. M. Boruty-Spiechowicza
ul. Broniewskiego 27
43-300 Bielsko-Biała
Prezes Leopold Hyrnik
56. Stowarzyszenie Żołnierzy Wojskowy Korpus Służby Bezpieczeństwa Armia Krajowa
ul. Długa 22
00-238 Warszawa
Adres do korespondencji : ul. Muzyczna 53
02-862 Warszawa
Prezes Janusz Maksymowicz
tel. 644 73 45
57. Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej oraz Wolności i Niezawisłości Cichociemnego Majora Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora" w Bełżycach
ul. Fabryczna 2 A
24-200 Bełżyce
Prezes Stanisław Wójtowicz
tel. 81 516 21 33
58. Stowarzyszenie Żołnierzy i Przyjaciół 1 Pułku Strzelców Podhalańskich
ul. Klasztorna 33
33-300 Nowy Sącz
Prezes por.rez. AK Mieczysław Kurczaba
tel. 18 443 68 19
59. Stowarzyszenie Kombatantów - Duszpasterstwo Weteranów Kawalerii i Artylerii Konnej
ul. Noakowskiego 12 /11
00-666 Warszawa
 Prezes Barbara Butler-Błasińska
60. "Jaworzniacy" Związek Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956
ul. Piwna 35/37 skr. poczt. 15
00-265 Warszawa 40
Prezes Jerzy Pruszyński
tel. 22 635 34 46
tel. kom. 601 838 932
61. Związek Sybiraków III Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Bolesława Chrobrego 11 lok. 2A
50-224 Wrocław
Prezes Zarządu Stanisław Błoński
62. Związek Więźniów Politycznych Skazanych na Karę Śmierci w Okresie Reżimu Komunistycznego
ul. Wiśniowa 50
02-520 Warszawa
Adres do korespondencji:
ul. Wielkopolska 68 m. 57
91-029 Łódź 
Z dniem 18.09.2013 r. związek został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego
63. Związek Kombatantów i Uczestników Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r.
ul. Niezłomnych 1A
61-894 Poznań
Prezes Włodzimierz Marciniak
tel. 61 879 11 65
64. Związek Kombatantów Polskich w Kraju
ul. Krasińskiego 50
05-120 Legionowo
Prezes Stanisław Mandykowski
tel. 22 774 57 81
65. Klub Kombatantów 3 Pomorskiej Dywizji Piechoty im. Romualda Traugutta
ul. Nowowiejska 28
02-010 Warszawa
Prezes Jan Karniewicz
66. Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich
al. Armii Ludowej 30 m. 2
00-609 Warszawa 
 
67. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Weteranów Walk o Niepodległość 1919-1956 im.gen. Stefana Grota Roweckiego z siedzibą w Gliwicach
ul. T. Kościuszki 35
44-100 Gliwice
Przewodniczący Zarządu Głownego
Zbigniew Żarnowiecki
68. Klub Kadetów Weteranów II Wojny Światowej
ul. Anielewicza 24A m.26
01-052 Warszawa
Prezes Mateusz Korwin-Szymanowski
tel. kom. 502 255 749
69. Chrześcijański Niepodległościowy Związek Kombatantów Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r. Zarząd Główny w Poznaniu
ul. Cicha 9 lok. 5
61-710 Poznań
Przewodniczący Stanisław Zuber
tel. 607-722-562
70. Koło Polaków z Indii z lat 1942-1948
ul. A. Mickiewicza 66 m. 66
01-650 Warszawa
Prezes Andrzej Chendyński
tel. 22 832 06 77
71. Stowarzyszenie Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari - Kombatantów Wojska Polskiego
Aleje Ujazdowskie 6 A
00-461 Warszawa
Prezes Zarządu Krajowego
Henryk Kalinowski
tel. 22 629 30 33
72. Środowiskowy Klub Żołnierzy Frontowych 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty
ul. Wrocławska 82 lok. 16
30-901 Kraków
Prezes Józef Siwak 
tel. 12 415 31 82
73. Stowarzyszenie Kawalerów Orderu Wojennego Krzyża Grunwaldu
Al. Ujazdowskie 6A
00-461 Warszawa
 
74. Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari
ul. 29 listopada 1
00-904 Warszawa 6
Prezes Zarządu Klubu
Zygmunt Łabędzki
tel. 22 689 11 16 / 22 689 11 13
e-mail: vmklub@psd.com.pl 
75.

Federacja Stowarzyszeń Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Zielna 39
00-108 Warszawa 

Prezes Rady Federacji
Janusz Stępkowski
tel. kom. 602-575-132 
76.

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Pruszkowie
ul. Waryńskiego 13
05-800 Pruszków 

Przewodniczący Tadeusz Rutkowski
tel. 22 728 97 70, fax 22 728 97 68
e-mail: firmarutkowski@poczta.onet.pl 
77.

Stowarzyszenie Rodzin i Sympatyków 12 Pułku Ułanów Podolskich "Rodzina Podolska"
ul. Pszczelna 4A/8
71-663 Szczecin 

Prezes Krzysztof Męciński
Tel. kom 695 427 100
e-mail: krzysztof.m12@op.pl

78.

Stowarzyszenie Środowisko Borowiczan-Sybiraków
ul. Żwirki i Wigury 6
20-029 Lublin 

Prezes Dorota Adach
e-mail: sekretariat@borowiczanie-sybiracy.pl 

79.

Związek Oficerów Rezerwy Rzeczyospolitej Polskiej
ul. Sikorskiego 2/18
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki 

Prezes Alfred Kabata
e-mail: zarzad@zorrp.org, sekretariat@zorrp.org