Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Aktualności

Opozycja niepodległościowa doceniona

W Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej im. Janusza Kurtyki 25 czerwca 2016 roku w Warszawie, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Prezes IPN dr Łukasz Kamiński wręczył Krzyże Wolności i Solidarności działaczom niepodległościowym, którzy walczyli o wolność w latach 80-tych. W uroczystości wziął udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, który udekorował byłych działaczy Medalami „Pro Patria”.

Rzeczpospolita Wam dziękuje za wolność i za to, że moje pokolenie, oraz to młodsze, może cieszyć się tym największym dobrem, jakie dane jest przez opatrzność narodom – niepodległością. Stało się tak dlatego, że Państwa pokolenie, walczących o niepodległość, miało w tę niepodległość niewzruszoną wiarę. Państwo wierzyli bardzo mocno, że Polska będzie wolna i własnym czynem udowadnialiście to. Była to taka sama niewzruszona wiara w niepodległość, jaka charakteryzowała pokolenie wcześniejsze, to walczące o wolność w okresie zaborów, w okresie irredenty polskiej, ruchu strzeleckiego, Legionów, wojny polsko-bolszewickiej, II wojny światowej, okresu powojennego i walk Żołnierzy Wyklętych. Te wszystkie pokolenia, w tym Państwa pokolenie, charakteryzowała właśnie ta niewzruszona wiara w Niepodległą Polskę. Za tę niewzruszoną wiarę, dzięki której mamy wolność, chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować – mówił do zebranych Jan Józef Kasprzyk.

Wśród odznaczonych Medalem „Pro Patria” byli: Marian Banaś, Lech Jęczmyk, dr Jan Parys, Waldemar Pernach, Tadeusz Stański, prof. Romuald Szeremietiew.

Krzyżem Wolności i Solidarności odznaczono byłych członków:

- Polskiej Partii Niepodległościowej, podziemnej partii politycznej założonej w styczniu 1985 roku przez byłych członków Konfederacji Polski Niepodległej, PPN odwoływała się do idei piłsudczykowskiej,

- Unii Demokratów BAZA, wcześniej jako Grupa Polityczna Baza, jej struktury wywodziły się z Klubów Myśli Robotniczej, które powstały pod koniec 1982 r., UDB wydawała miesięcznik społeczno-politycznego „Baza”,

- Solidarności Walczącej, powołanej w czerwcu 1982 roku z inicjatywy Kornela Morawieckiego, odwołując się do najlepszych tradycji II RP stosowała bezkompromisowe środki walki w narzuconą władzą komunistyczną, organizowała masowe manifestacje uliczne i akcje ulotkowe, niektórzy działacze SW planowali zbrojną walkę z komunistami.

Wszystkie te organizacje były niezależne wobec „Solidarności” i za główny cel stawiały sobie odzyskanie pełnej niepodległości Polski.

Po ceremonii wręczenia odznaczeń, przy Domu Polonii, otwarto wystawę „Porozumienie Partii i Organizacji Niepodległościowych w zasobie Archiwum Akt Nowych”, która powstała dzięki pomocy UdSKiOR.

  

Galeria zdjęć