Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Aktualności

Oddano hołd robotnikom z Ursusa

Z udziałem najwyższych władz państwowych i samorządowych 26 czerwca 2016 roku, na pl. Czerwca 1976 roku, odbyły się obchody 40. rocznicy wystąpień antykomunistycznych w Ursusie. Wziął w nich udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób  Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Uroczystości rozpoczęły się polową mszą świętą, której przewodniczył arcybiskup metropolita warszawski ks. kardynał Kazimierz Nycz. Przywołał pamięć kapelanów „Solidarności” i przestrzegał, abyśmy uzyskaną wolność wypełniali miłością tak, jak nauczał nas św. Jan Paweł II.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch odczytał list od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja DudyNajliczniejsze, najmocniejsze wystąpienia miały miejsce właśnie tutaj, na ziemi mazowieckiej – w Ursusie, Radomiu i Płocku. Choć na protestujących spadły brutalne represje, to walka i cierpienia robotników nie poszły na marne. Po Czerwcu ’76 nastąpił Sierpień ’80 – napisał w liście do uczestników uroczystości Prezydent.

Najważniejszą powinnością jest odbudowa polskiej gospodarki, odbudowa zniszczonych i zmarnotrawionych zakładów oraz rozgrabianej przez tyle lat Ojczyzny. Mamy dzisiaj obowiązek odbudować to państwo, odbudować naród i go obronić. Wykonamy to zadanie – mówił Współtwórca Komitetu Obrony Robotników w 1976, a dziś minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, wspominając, że: To właśnie robotnicy z fabryk przejęli po Żołnierzach Niezłomnych w 1956 roku pałeczkę walki o niepodległość.

W uroczystościach wzięli także udział: wiceprezes Rady Ministrów i minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, który odczytał list od premier Beaty Szydło; sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Piotr Naimski, działacz KOR; podsekretarz stanu w MON Wojciech Fałkowski; przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda; wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera; wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz i burmistrz Ursusa Urszula Kierzkowska, harcerze oraz poczty sztandarowe z całej Polski.

Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Wojskowa z Torunia. Po mszy złożono kwiaty przed pomnikiem Czerwca 1976 roku.

25 czerwca 1976 roku w Płocku, Radomiu i Ursusie doszło do masowych protestów robotników przeciw drastycznym planom podwyżki cen artykułów spożywczych, które zaproponował w Sejmie PRL premier Piotr Jaroszewicz. W niektórych wypadkach żywność miała zdrożeć nawet o ponad 100%, a rekompensaty były niesprawiedliwe. Zorganizowane grupy robotników wyszły na ulicę, gdzie doszło do gwałtownych starć z ZOMO. Chcąc uniknąć sytuacji z grudnia 1970 roku, już wieczorem 25 czerwca, ekipa Edwarda Gierka postanowiła zrezygnować z planu podwyżek. Jednak rząd zdecydował się na aresztowania strajkujących, aby przestrzec przed podobnymi scenariuszami w przyszłości. Efektem tego było powstanie we wrześniu 1976 roku pierwszej, sformalizowanej organizacji opozycyjnej – Komitetu Obrony Robotników, a niecały rok później Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. To był początek drogi do wolności.

  

Galeria zdjęć