Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Aktualności

Medale „Pro Patria” dla zasłużonych pracowników Muzeum Powstania Warszawskiego

W siedzibie Muzeum Powstania Warszawskiego 22 lipca 2016 roku p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk uhonorował Medalami „Pro Patria” pracowników szczególnie zasłużonych w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny.

Jest to medal przyznawany osobom szczególnie zasłużonym w kultywowaniu tradycji niepodległościowych. Nie jest to odznaczenie bojowe. Jest to odznaczenie dla tych, którzy starają się przenosić we współczesność idee przyświecające walczącym o polską niepodległość, którzy starają się opowiedzieć o historii w sposób przyswajalny dla młodego pokolenia. I wreszcie to odznaczenie dla tych, jak w Państwa przypadku, którzy potrafią wspaniale łączyć przeszłość z przyszłością. Bo Muzeum Powstania Warszawskiego to miejsce, w którym dzięki Wam czują się jak u siebie w domu Powstańcy Warszawscy, Weterani Walk o Niepodległość i dobrze czują się także młodzi ludzie, którzy widzą, że historia nie zakończyła się, ma jakiś sens – ma swój początek, ale ma również odniesienie współczesne – mówił podczas uroczystości p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Obecny podczas uroczystości dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski przypomniał, że dzień, w którym uhonorowani zostali zasłużeni pracownicy placówki, to znamienna data - rocznica wpisania Muzeum do rejestru muzeów.

Odznaczeni zostali: Anna Cywińska-Kowalewska, Grzegorz Czyż, Renata Fabiańska, Andrzej Komuda, Martyna Niziurska-Olszaniec, Ilona Proć, Maciej Roszkowski, Joanna Strasz, Michał Urbanowski, Hanna Zaremba-Ankiersztejn.

  

Galeria zdjęć