Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Aktualności

Medale „Pro Patria” dla kombatantów ze Starogardu Gdańskiego

Zasłużeni weterani ze Związku „Solidarności” Polskich Kombatantów im. ks. Henryka Szumana w Starogardzie Gdańskim zostali uhonorowani 11 czerwca 2016 roku przez p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka Medalami „Pro Patria”. Medale otrzymali: Halina Bączkowska, Zenon Antoni Bruniecki, Jan Szczepan Cylkowski, Alfons Aleksander Jabłoński, Barbara Jarosz – Lipkowska, Konrad Michał Kowalewski, Jan Łebkowski Tomasz Madej, Elżbieta Pazda i Janusz Szeluga.

Wasz Związek ma w nazwie wspaniałe słowo „Solidarność”, które przed laty ponownie rozpromieniło sławę Polski ponownie. Solidarność była fenomenem w dziejach świata, Europy i Polski. Solidarność dała wolność Polsce i krajom zniewolonym przez reżim komunistyczny. Ale warto pamiętać, ze ta Solidarność nie powstałaby, gdyby nie wcześniejsze pokolenia walczące o niepodległość. Solidarność była naturalną konsekwencją działań podejmowanych przez walczących w czasie II wojny światowej, w latach powojennych. Dlatego, że Solidarność jako ruch wolnościowy zwieńczała wielopokoleniowy proces, w którym Polacy pokazali, że niepodległość i umiłowanie wolności to jest dla nich rzecz najważniejsza. Nie byłoby Solidarności, gdyby nie pokolenie żołnierzy Armii Krajowej, pokolenie Żołnierzy Wyklętych, Narodowych Sił Zbrojnych, Batalionów Chłopskich. Nie byłoby wolnej Polski, gdyby nie trud kilku pokoleń, dla których słowo "wolność", "niepodległość" były najważniejsze - mówił  do zebranych p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Podczas uroczystości w Starogardzie Gdańskim Związek odznaczył p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka Krzyżem „Semper Fidelis”. W uroczystościach obok kombatantów wziął udział także prezydent Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak.

  

Galeria zdjęć