Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Aktualności

Ławeczka księdza Twardowskiego

W dniu 10 października 2013 r. przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie odsłonięta została symboliczna ławeczka księdza Jana Twardowskiego. W spotkaniu i odsłonięciu ławeczki uczestniczył Jan Stanisław Ciechanowski, Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Ławeczkę ustawioną na skwerze imienia ks. Twardowskiego odsłonili: Wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz, Metropolita Warszawski Ks. Kardynał Kazimierz Nycz oraz Anna Hozakowska ze Związku Powstańców Warszawskich. W uroczystości uczestniczyli także: Szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski oraz Posłanka na Sejm Ligia Krajewska. Nie zabrakło pocztów sztandarowych i uczniów szkół, noszących imię księdza Jana.

Inicjator postawienia ławeczki, ks. Aleksander Seniuk powiedział: Ks. Jan bardzo lubił ludzi, był do niego bardzo łatwy dostęp. Dlatego to miejsce zostało wybrane, ta ławeczka jest widoczna z każdego miejsca skweru. Ta ławeczka ma być miejscem spotkania. Poeta siedzi na jej brzegu i zaprasza, by usiąść obok.

Metropolita Warszawski Ks. Kardynał Kazimierz Nycz mówił o upamiętnieniu wielkiego poety, kaznodziei, oryginalnego człowieka. Przez 25 lat po okresie komunizmu otrzymaliśmy jeszcze jedną miarę o ludziach wielkich. Tą miarą są szkoły im. ks. Twardowskiego, papieża Jana Pawła II, kardynała Stefana Wyszyńskiego i ks. Józefa Tischnera. Znaczy to, że różni ludzie sięgają po myśl, poezję i słowo tych wielkich ludzi.

Ławeczka stanęła nieopodal klasztoru sióstr Wizytek, gdzie przez wiele lat mieszkał ksiądz Twardowski. Zaprojektował ją Wojciech Gryniewicz. Podczas uroczystego odsłonięcia wiersze księdza Twardowskiego czytali: Anna Seniuk, Agnieszka Grochowska i Cezary Żak. Na ławeczce widnieje napis - fragment wiersza ks. Twardowskiego: „Nie przyszedłem Pana nawracać”. Można na niej przysiąść, nacisnąć klawisz i słuchać wierszy, które recytuje ksiądz Twardowski.

Ks. Jan Twardowski urodził się 1 czerwca 1915 roku w Warszawie. Jest zaliczany do najwybitniejszych współczesnych poetów. Zmarł 18 stycznia 2006 roku w Warszawie. Jest pochowany w krypcie zasłużonych w Sanktuarium Opatrzności Bożej w Wilanowie.

  

Galeria zdjęć