Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Komunikat w sprawie Otwartego Konkursu Ofert na 2013 rok

KOMUNIKAT

w sprawie Otwartego Konkursu Ofert na 2013 rok

Uprzejmie informujemy, że z powodu wyczerpania środków finansowych dostępnych w Otwartym Konkursie Ofert na 2013 rok, przyjmowanie ofert na trzeci termin konkursowy (17 czerwca 2013 r.) zostaje zawieszone.