Informacje praktyczne

Jakie są uprawnienia wdowy lub wdowca po kombatancie?

Wdowom lub wdowcom - emerytom i rencistom oraz osobom pobierającym uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne - pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych przysługuje: