Informacje praktyczne

Jakie są uprawnienia osoby deportowanej do pracy przymusowej?

Osoby osadzone w obozach pracy lub deportowane do pracy przymusowej otrzymują comiesięczne świadczenie pieniężne. Jego wysokość uzależniona jest od długości trwania pracy przymusowej i wynosi od 10,46 zł do 208,67 zł.