Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie Ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

Na naszych stronach znajdą Państwo m.in. informacje na temat uprawnień, z jakich korzystają kombatanci oraz osoby represjonowane. Wyjaśniamy procedurę ubiegania się o świadczenia lub dotacje oraz wskazujemy, jak skompletować niezbędne dokumenty. Zamieszczamy wzory formularzy i teksty przydatnych aktów prawnych. Zachęcamy również do lektury naszego biuletynu „Kombatant”.