Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Dania

Królestwo Danii, 5,3 mln. mieszkańców, członek NATO i Unii Europejskiej

Dania, państwo mające skromny wkład w zwycięstwo antyniemieckiej koalicji w czasie II wojny światowej, nie posiada ustawodawstwa przewidującego nadanie specjalnego statusu wszystkim uczestnikom działań zbrojnych i ofiarom represji wojennych. Obowiązująca w tym kraju ustawa z lutego 1995 roku o odszkodowaniach dla ofiar okupacji określa świadczenia przysługujące między innymi poszkodowanym, którzy w okresie wojny:

 

  1. brali udział w walkach po stronie alianckiej;
  2. aktywnie działali w ruchu oporu;
  3. byli internowani, deportowani albo więzieni w obozach koncentracyjnych i obozach pracy.

Za realizację niniejszej ustawy odpowiedzialny jest Urząd do Spraw Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, podlegający Ministerstwu Pracy, a wcześniej Ministerstwu Spraw Socjalnych (do 2001 roku).

Poszkodowani otrzymują stałe świadczenie finansowe, tzw. dar dla zasłużonych, zasiłki chorobowe, zwroty kosztów leczenia, protez i sprzętu rehabilitacyjnego. Rodzinom zmarłych uprawnionych przysługuje zasiłek pogrzebowy.

Duńscy kombatanci zrzeszeni są w liczącej ok. pięciuset członków organizacji Kombatanci Walki o Wolność (Frihedskampens Veteraner).

Stan na 2002 r.