Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Aktualności

23. Pielgrzymka Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego

Jak co roku od ponad 20 lat osoby, które były więzione za działalność patriotyczną w okresie stalinowskim, spotkały się 23 i 24 czerwca 2016 roku na Jasnej Górze. W pielgrzymce wziął udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

W mszy odprawionej przed Cudownym Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, której przewodniczył kapelan kombatantów ks. kmdr Janusz Bąk, wzięły udział poczty sztandarowe organizacji kombatanckich i harcerzy.

Są Państwo dla naszego pokolenia najpiękniejszym wzorem miłości i poświęcenia Bogu, drugiemu człowiekowi i ojczyźnie. Bo to, że w latach stalinizmu, w tym najgorszym okresie zniewolenia komunistycznego, byli Państwo tak okropnie doświadczani , często też niestety przez współbraci- współobywateli Polski, to była cena jaką polscy patrioci płacili za przywiązanie i miłość do swojej ojczyzny, miłość bezinteresowną. W tym miejscu na Jasnej Górze warto przywołać słowa świętego Jana Pawła II, który przestrzegał przed tym jak kończą się losy państw, narodów, Europy, świata, gdy zapanuje cywilizacja śmierci i zastąpi cywilizację miłości. To, czego Państwo doświadczali w najmroczniejszych latach 40 i 50, to był efekt tego, że bezbożny komunizm zastąpił cywilizację miłości cywilizacją śmierci, w której nie ma szacunku dla drugiego człowieka i człowiek dla człowieka przestaje być bratem i bliźnim. Ta nauka musi wpływać też na współczesność – mówił p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk podczas spotkania z uczestnikami pielgrzymki.

Po mszy złożono kwiaty przed tablicą poświęconą pamięci więźniów politycznych okresu stalinowskiego.

  

Galeria zdjęć