Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Aktualności

„Pro Patria” dla Jana Stolarskiego

W dniu 18 czerwca 2013 r. w Ambasadzie Węgier w Warszawie Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Stanisław Ciechanowski odznaczył Medalem „Pro Patria” Prezesa Federacji Stowarzyszeń Polsko–Węgierskich RP, Jana Stolarskiego. Uroczystość połączono z uczczeniem setnej rocznicy Jego urodzin.

Jan Stanisław Ciechanowski podkreślił, że droga życiowa jubilata jest pełna elementów polsko-węgierskiej historii.

Jan Stolarski pamięta II Rzeczpospolitą, która jest dla nas wzorem w wielu dziedzinach. Służył w Wojsku Polskim w tej wojnie, którą Polacy niesłusznie nazywają klęską wrześniową, bo polska armia walczyła przecież dłużej i została zaatakowana z dwóch stron. Potem przekroczył granicę polsko-węgierską i został przyjęty przez gościnny naród węgierski – naszych braci i przyjaciół, z którymi pozostajemy w tym fenomenalnym, braterskim związku od ponad tysiąca lat. W takich tragicznych dla obu narodów momentach, ta przyjaźń się sprawdza i można ją docenić. Naszym obowiązkiem jest przypominanie o niej. Nasz dostojny Jubilat właśnie o tym nam przypomina. W latach tzw. PRL-u, Pan Jan Stolarski krzewił przyjaźń polsko-węgierską. To nie było proste. Wtedy przypominanie tej sympatii i życzliwości, tradycji polsko-węgierskiej, było niezwykle ważne. Prezes Stolarski stał się ojcem naszej wspólnoty polskiej, którą charakteryzuje to, że my po prostu Węgrów i Węgry kochamy. I za to dostojny Jubilacie, dzisiaj po stu latach Twojego wspaniałego życia, z życzeniami kolejnych wielu lat w zdrowiu, za wszystko serdecznie dziękujemy – powiedział.

Podziękowania za pracę w wieloletnim umacnianiu przyjaźni między Polską i Węgrami oraz serdeczne życzenia urodzinowe złożył jubilatowi, Ambasador Węgier w Polsce Iván Gyurcsik.

Jan Stolarski po kampanii wrześniowej wraz ze swym oddziałem przedostał się na terytorium Królestwa Węgier. Po wojnie powrócił do Polski i w latach 60-tych ubiegłego wieku włączył się w tworzenie społecznego ruchu przyjaźni z Węgrami. Od 30 lat jest prezesem  Federacji Stowarzyszeń Polsko-Węgierskich RP. Jest inicjatorem i organizatorem upamiętniania na terenie Polski i Węgier miejsc szczególnie zasłużonych dla przyjaźni naszych narodów. Za swoją działalność został uhonorowany wieloma odznaczeniami, w tym m.in.  Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

  

Galeria zdjęć fot. Alina Nowacka